Погода

В Улан-Удэ завтра мокрый снег, днем до 6 тепла

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии больного COVID-19 за нарушение режима изоляции оштрафовали на 8 тысяч рублей

Лесные пожары

Высокий класс пожарной опасности объявлен в Бурятии

Дежурная часть. Происшествия

«Отрезали ухо и подожгли»: Двое жителей Бурятии и подросток расправились с соседом

Зурхай

Зурхай на 22 апреля от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

В Улан-Удэ прошло заседание Совета Народного Хурала

Новости на бурятском языке | Главное

Уласхоорондын «Байгалай харилсаан» гэһэн хуралдаан Буряад Уласта август һарада үнгэрхэнь

Новости на бурятском языке 13 Августа 2015 г., 12:06

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

«Байгалай харилсаан» гэһэн уласхоорондын дүрбэдэхи хуралдаан августын эсэстэ Буряад Уласта болон Байгалай үбэрэй хизаарай дэбисхэр дээрэ зарлагдахань. Хуралдаанай гол шэглэл гээд Байгал шадар аюулгүй, ариг сэбэр байдал хамгаалга гэжэ соносхогдонхой һэн. Энээн тухай, мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада Байгал далай хамгаалхые дэмжэлгын жасада дуулгаа.

Буряад орондо августын 20-һоо 25 болотор Хитад, Оросой, Японай парламентнууд хоорондын уулзалганууд хуралдаанай оршондо үнгэргэгдэхэ. Мүн ажал хэрэгэй харилсаанууд Шэтэ хотодо августын 23-24-дэ болохо байна. Хуралдаанда Буряадай, Байгал үбэрэй хизаарай, Эрхүү можын алиш хэмжээнэй һунгамалнууд хабаадалсаха. Тэдээнһээ гадна эрдэмтэд болоод ниитэ эмхинүүдэй түлөөлэгшэд уригданхай. Энэ жэл Японай, Хитадай олзын хэрэг эрхилэгшэд хабаадаха тухайгаа мэдүүлэнхэй. Хүршэ оронуудай түлөөлэгшэд Зүүн Сибириин ба Алас Дурнын байра байдал һайжаруулха арга боломжонуудые зүбшэн хэлсэхэ зорилготой.

Тус хуралдаанай талмай Россиин «Алас Дурна зүгэй болон Байгал шадарай мужын улад зоной – эдэй засагай байдал хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй шэнэ программада ороһон асуудалнуудые, мүн тэрэнээ бэелүүлхэ арга боломжонуудые зүбшэлгын газар болохо жэшээтэй. Гүрэнэй үнөөхи программа Байгал шадарай мужын хүгжэлтэдэ мүн лэ нүлөөтэй байха гээд бодомжологдоно. Тиимэһээ программын хараада абтаха зэргэтэй баримтанууд, бодол түсэбүүд тэндэ хэлсэгдэхээр хүлеэгдэнэ.

«Байгалай харилсаан» гэһэн хуралдаан нангин шүтөөн болохо Байгал далай хамгаалхын хажуугаар эндэхи үйлэдбэрилхы хүсэнүүдые һэргээн хүгжөөхэ хүсэл зорилго урдаа бариһан үндэр үүргэтэй юм. 2012 онһоо 2014 он болотор «Байгалай харилсаан» хуралдаан Буряад Уласта, Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэжэ байгаа гээд эндэ һануулая. Эмхидхэгшэдэйнь тэмдэглэһээр, Байгал далай хамгаалха, мүн тиихэдэ Байгал шадарай мужын хүгжэлтэ хараалһан дурадхалнуудые буйлуулан бэлдэхэ талаар зүбшэлгын уласхоорондын зиндаата талмай мүн. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
22.04.2021

21:05 Политика

В Улан-Удэ прошло заседание Совета Народного Хурала

19:59 Происшествия

Житель Бурятии угнал автомобиль отчима, чтобы уехать к девушке в Иркутск, но попал в ДТП

17:47 Здравоохранение

Онкобольные смогут проходить лечение только по месту регистрации

17:43 Экономика, бизнес

Владимир Путин: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой»

16:00 Общество

В Бурятии юные лесники во время уборки нашли в лесу ящерицу

15:53 Экономика, бизнес

Турбизнес получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц

15:34 Происшествия

«Отрезали ухо и подожгли»: Двое жителей Бурятии и подросток расправились с соседом

15:11 Происшествия

В Бурятии убили мужчину и подожгли его в доме

14:51 Происшествия

В Бурятии водитель «Лексуса» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

14:39 Политика и власть

Максим Молонов получил Почетный знак Народного Хурала Бурятии

14:31 Город

В Улан-Удэ подрядчик почти год не приступает к ремонту электропроводки в старинном доме

14:23 Общество

Пассажиры ВСЖД могут приобрести за полцены билеты в купе до 29 апреля

14:17 Общество

В Улан-Удэ подросткам, состоящим на учете, рассказали о Байкале

14:12 Общество

Автоматические камеры хранения появились на вокзале Иркутска

14:07 Общество

В Бурятии больного COVID-19 за нарушение режима изоляции оштрафовали на 8 тысяч рублей

13:51 Общество

ВСЖД продолжает искать лучший пост в соцсетях про безопасность на железной дороге

13:24 Экономика, бизнес

Бизнесмен-спаситель Адисы со СМА встал на налоговый учет в Бурятии

12:57 Общество

В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в поселке Онохой

12:38 Общество

Добровольцы «ЛизаАлерт» из трёх регионов России встретятся в Бурятии

12:34 Политика и власть

Владимир Павлов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина

10:23 Общество

В Бурятии с начала года за сжигание сухой травы оштрафовали 60 человек

10:18 Политика и власть

Глава Бурятии: «Внутренний туризм у нас пошёл»

09:58 Общество

В Бурятии подросток пытался через разбитое окно обокрасть магазин, но только порезал руки

09:53 Экономика, бизнес

Около 150 километров трассы «Байкал» отремонтируют в Бурятии, Забкрае и Иркутской области

09:50 Экономика, бизнес

Для развития овцеводства в Бурятии разработали новую меру поддержки

09:42 Здравоохранение

В Бурятии коронавирусом переболели более 35 тысяч жителей

09:26 Общество

Высокий класс пожарной опасности объявлен в Бурятии

09:13 Политика и власть

Алексей Цыденов о послании президента: «Поддержка для Бурятии существенна»

09:02 Культура

Буряад театр представил на «Золотой маске» спектакль «Аламжи»

08:43 Происшествия

В Бурятии водитель без прав врезался в стоящий «ЗИЛ»«« Апрель 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus