Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, местами до 19 мороза

Коронавирус: профилактика, новости

263 человека заболели коронавирусом в Бурятии за сутки

Туризм в Бурятии

В Бурятии разработана дорожная карта развития туризма

Живая память: 75-летие Победы

В Бурятии в Гурульбе благоустроили территорию у памятника участникам Великой Отечественной

Зурхай

Зурхай на 25 ноября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Парламентское обозрение

В Народном Хурале проходят публичные слушания бюджета на 2021 год

Новости на бурятском языке | Главное

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Новости на бурятском языке 4 Июля 2018 г., 12:20

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

Толгойлогшо олонхи һунгамалнууд удаадахи зарлалда дахяад һунгагдаха аабза гээд найдажа байһанаа мэдүүлбэ: Энэл зандаа хамта, үгэеэ ойлголсожо, нэгэ хүсэл зоригтойгоор хүдэлхэбди. Үдэшэнэ бэшэбди, ажалаа үргэлжэлүүлхэбди. Та бүгэдэ дүй дүршэлтэйт, хүн бүхэнтнай хамаг юумэ үзэһэн, гаталһан, дабаһан байха. Удаадахи зарлалда тудаа үгышье хадаа, ондоош ажал зиндаада хүдэлөө һаа түрэл Буряад оронойнгоо сэсэглэн һалбархын түлөө үнэн сэхээр шармайха гээд бата этигэнэб, - гээд Цыденов шагналайнгаа ëһолол эхилээ һэн.

Буряад Уласай Толгойлогшын июниин 27-ой зарлигаар Буряад Уласай урда аша габьяатай ажал эрхилһэнэйнгээ түлөө «Ажалай абьяас» орденой медаляар депутат, Улаан-Үдын авиазаводай хүтэлбэрилхы зарлал Леонид Белых шагнагдаба. Майн 15-ай зарлигаар үндэр амжалтануудые туйлаһанайнгаа түлөө Игорь Марковец шагналда хүртэбэ.

 

Буряад Уласай Засагай Газарай июниин 25-ай тогтоолоор улас түрын хуули ëһонуудые нарижуулан баталха хэрэгтэ аша габьяатайгаар хүдэлһэнэй түлөө Цыденжаб Батуев, Анатолий Кушнарев, Александр Стопичев, Борис Базаров гэгшэд Хүндэлэлэй үнэмшэлгөөр шагнагдаба. Буряад Уласай Толгойлогшын июниин 27-ой зарлигаар улас түрын хуули ëһонуудые нарижуулан баталха хэрэгтэ үнэн сэхээр хүдэлһэнэй, мүн улас түрын дээдын засаг зургаанай ажалда эдэбхитэйгээр хабаадаһанайнгаа түлөө «Буряад уласай урда габьяагай түлөө» гэһэн медаляар спикер Цырен-Даши Доржиев, тэрэнэй орлогшонор Владимир Павлов, Вячеслав Ирильдеев, гадна депутадууд Борис Ботоев,

Александр Попов, Виктор Малышенко, Баир Гармаев, Светлана Будаева, Андреян Зыбынов гэгшэд шагнагдаа.

 

Буряадтаа албанам, - гээд шагналай үедэ Владимир Павлов тэмдэглээ һэн.

  

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

15 Июня 2018 г.

Ородой Холбооной Үйлэдбэри наймаанай сайд Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые дэмжэбэ

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров Буряад орондо нэбтэррүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые ехэ дэмжэнэ. Улаан-Үдын авиазаводай бизнес-түбтэ олзын хэрэн эрхилэгшэдтэй тэрэ июниин 8-да уулзаһан байна. Нютагай олзо эрхилэгшэдэй дунда улас түрын томо-томо компани нэгэдэлнүүд тэндэ дурадхагдаа гэбэл, Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байгалай аршаан юулгын завод», «ДРД» болон бусад.

Лента новостей
25.11.2020

16:29 Общество

В Улан-Удэ таксист отобрал сумку и выгнал из машины пассажирку

15:54 Общество

Читинский режиссер снял клип для Niletto и братьев Rauf & Faik

15:48 Происшествия

Житель Улан-Удэ сломал рёбра бывшей сожительнице из-за видеомагнитофона

15:43 Экономика, бизнес

Дополнительные пути и новый разъезд запустили в эксплуатацию в двух «узких» местах БАМа

15:36 Общество

Жительница Бурятии украла с карты отца 16 тысяч рублей

14:38 Город

В Улан-Удэ на 25-метровой ёлке поменяли звезду

14:02 Общество

«Я рисую перепись»: Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе рисунков о переписи населения

13:50 Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, местами до 19 мороза

13:44 Экономика, бизнес

«Запастись мясом впрок»: В Улан-Удэ открылись мясные ярмарки

13:31 Общество

Единороссы Бурятии проведут в декабре прием граждан

13:16 Экономика, бизнес

Почти половина всех построенных домов в Бурятии приходятся на Улан-Удэ

12:55 Общество

Лесники Бурятии поймали с поличным «чёрных» лесорубов

12:33 Экономика, бизнес

ВСЖД потратит на реконструкцию станции Андриановская 1 миллиард рублей

12:25 Общество

«Систему-112» в Бурятии введут в постоянную эксплуатацию с нового года

12:16 Общество

МЧС: В Бурятии продолжается становление ледового покрова на водоемах

12:09 Происшествия

В Бурятии из-за пожара в нежилом доме чуть не сгорели жилые дома и магазин

11:57 Происшествия

В Бурятии жители села до приезда огнеборцев тушили пылающую баню

11:49 Культура

В Русском драмтеатре Улан-Удэ пройдет без зрителей премьера комедии Сергея Левицкого

11:27 Здравоохранение

В Улан-Удэ вылечили двухлетнего мальчика с термическим ожогом 3 степени

11:12 Общество

В Бурятии малоимущие семьи с начала года получили 278 коров

10:55 Эко-Новости

В Бурятии на бывшем угольном разрезе завершают рекультивацию

10:48 Общество

Жители Бурятии могут принять участие во всероссийском флэшмобе и выиграть деньги

10:43 Общество

Перед «черной пятницей» Нацбанк Бурятии напомнил правила безопасного онлайн-шоппинга

10:33 Общество

В поселке Таксимо Бурятии появился первый детский игровой комплекс за 3 миллиона

10:21 Общество

В Бурятии на трассе «Байкал» прошли учения по ликвидации последствий ДТП

10:15 Происшествия

С бывших сотрудников МЧС Бурятии взыскали сумму взяток

09:55 Культура

В театре оперы и балета Бурятии назначен новый главный дирижер из Северной Осетии

09:51 Экономика, бизнес

В Бурятии зафиксирован самый высокий показатель урожайности зерна за 24 года

09:32 Происшествия

В Бурятии водитель врезался в АЗС

09:27 Происшествия

В Улан-Удэ автоледи сбила 74-летнего велосипедиста«« Ноябрь 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Туяна

31.10.2020

Молодцы, наши умницы, красавицы.
Удачи Вам!

Артистка театра «Байкал» стала третьей «Красой России»

Лубсан

30.10.2020

Мне кажется рябчиков намного больше стало. В Джидинском районе прямо в селах они бегают иногда. Вдоль дорог их полно.

В заповеднике на Байкале посчитали рябчиков

irisvetlana

28.10.2020

С лекарствами проблема, витамин Д3 исчез из аптек, а где можно его купить, цена увеличилась и , притом, в некоторых аптеках  в 2 раза. Нужно ввести контроль за ценами.

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

виктория кушнарёва

28.10.2020

Все верно вы говорите, остаешься один на один с болезнью без лекарств и помощи! Это жутко!

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

Система Orphus