Погода

В Улан-Удэ сегодня до -8, отмечается День неторопливости

Коронавирус: профилактика, новости

Коронавирус в Бурятии: за сутки заболели 103, выздоровели 152 и один умер

Туризм в Бурятии

Министерство туризма Бурятии рассказало, как прошёл старт ГрандТура «Байкальская миля»

Дежурная часть. Происшествия

Депутат Александр Цыденов попросил главу МВД Бурятии прокомментировать разгон митинга коммунистов 23 февраля

Зурхай

Бурят-монгольский зурхай с 24 февраля по 2 марта

Парламентское обозрение

В Бурятии до 2023 года разрешили узаконить «самоволки», построенные до 2011 года

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Новости на бурятском языке 18 Сентября 2015 г., 11:44

Фото: с сайта federalpost.ru

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

Республика дотор пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэм хараалһан хуули Арадай Хуралда жэл бүри баталагдадаг юм. Энэ ябуулга федеральна һанһаа тэдхэмжын хэмжээе ажамидаралгын хэмдэ хүргэхэ хэрэгтэ 600-аад сая мүнгэ жэл бүри республика руу асардаг гэжэ суглаан дээрэ Буряад Уласай Эдэй засагай яаманай сайдай орлогшо Владимир Смолиной онсолбо. Энэ жэлһээ Буряадай пенсионернүүдэй ажамидаралгын хэм Россиин дунда зэргын хэмжээнтэй сасуулмаар болохо зэргэтэй. 

- Бидэ Калининградай мужын дүршэл абаха гэжэ бодообди. Тэдэ хуули дотороо ажамидаралгынгаа хэмжээе Россиин дунда зэргэтэй сасуулан хараалая гэжэ бэшэдэг байна. Тоо баримтануудаа саг соонь - хуулиин ёһоор байгша оной ноябриин 1 болотор -  Пенсиин жасада хүргэхэ зорилго эндэ таагдана., - гээд Смолин тэмдэглэбэ.    

Эдэй засагай яаманай Хүн зоной олзын таһагай зүбшэлэгшэ Ольга Пневагай манай агентствын сурбалагшада ойлгуулһанай ёһоор, Буряадай пенсионернүүд шэнэ гуримһаа лаб гарзатахагүй, Россиин уладай ажамидаралгын доодо зэргын хэм республикынхиһээ доошо байжа магад гэжэ айлтагүй:

- Буряад орондо ажамидаралгын хэмжээн бүхэроссиинхитай имагтал адлирхуу байдаг, ехэдээл һаа 3-5%-ын илгаа гаража болодог һэн. Бидэ 2010 онһоо хойшо пенсиеэ Россиин дунда хэмжээндэ хүргэхые оролдонобди. Хэрбээ республика дотор бүхэроссиин минимум баталагдабал, пенсионернүүд энээнһээ гансал олзорхохо, - гээд Пнева хэлэнэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласта тэдхэмжэдэ хүртэгшэдэй ажамидаралгын дорхи хэм 7 161 түхэриг бүридүүлнэ. Уридашалан абтаһан баримтануудаар, Россиин дунда зэргын энэ хэм 2016 ондо 8558 түхэриг бүридүүлхээр хараалагдана. Гэхэтэй хамта, энэ тоо үшөөшье ургажа магад гээд Буряадай Эдэй засагай яаманда найдуулба. Тон һүүлшын баримтанууд энэ һарын һүүл багта тодорхо. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
26.02.2021

14:20 Экономика, бизнес

В Бурятии предложили делать удобрения из шкур животных

14:00 Общество

Народный Хурал Бурятии просит Госдуму доработать закон о собаках

13:36 Общество

В местах ДТП, в которых погибли люди, установлены недостатки улично-дорожной сети

13:20 Экономика, бизнес

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии более 70 миллионов в январе

13:00 Политика и власть

В Бурятии до 2023 года разрешили узаконить «самоволки», построенные до 2011 года

12:46 Общество

В Бурятии страусы начали нести зеленые яйца

12:20 Политика и власть

Бурятия получит 983 миллиона на переселение граждан из аварийного жилья

12:00 Общество

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов: если не создать условия, мы не сможем больше воспитать великих лыжников

11:40 Экономика, бизнес

Монголия открыла границу с Бурятией для грузовых автомобилей

11:30 Здравоохранение

Коронавирус в Бурятии: за сутки заболели 103, выздоровели 152 и один умер

11:20 Политика и власть

Депутат Михаил Гергенов: в Улан-Удэ необходим ремонт лыже-роллерной трассе

11:00 Политика и власть

В конституцию Бурятии внесли поправки на сессии Хурала

10:45 Актуально

В Хурале Бурятии утвердили первые в этом году поправки в республиканский бюджет

10:40 Политика и власть

Депутаты Хурала рассказали о проблемах Северобайкальска

10:30 Экономика, бизнес

Глава Бурятии обсудил с министром науки России судьбу ФГУП «Байкальское» в Кабанском районе

10:20 Политика и власть

О необходимости моста в Прибайкальском районе сказал на сессии депутат Дмитрий Дружинин

10:00 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала обратятся в Госдуму по поводу закона о собаках

09:42 Политика и власть

Вопрос о повышении платы за добычу волков поставили депутаты Народного Хурала

09:28 Происшествия

В Бурятии КАМАЗ столкнулся с бензовозом

09:27 Политика и власть

В Бурятии ветеранов тыла обеспечат инвалидными колясками

09:24 Экономика, бизнес

В Бурятии судебные приставы вернули работу сотруднику золотодобывающей компании

09:05 Экономика, бизнес

В Бурятии в прошлом году жаловались на рекламу роллов и прокладок

08:45 Экономика, бизнес

«Ростелеком» в Бурятии поддержал региональный чемпионат WorldSkills

08:20 Экономика, бизнес

В 2020 году в УФАС Бурятии поступило более 800 жалоб

07:41 Эко-Новости

В Бурятии начался ежегодный детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»

04:36 Погода

В Улан-Удэ сегодня до -8, отмечается День неторопливости

25.02.2021

19:07 Общество

В МВД Бурятии сообщили, что заявление об угоне Лексуса поступило уже после ДТП

16:27 Политика и власть

Депутат Александр Цыденов попросил главу МВД Бурятии прокомментировать разгон митинга коммунистов 23 февраля

16:22 Общество

Жители Бурятии могут урегулировать вопросы с приставами через Интернет

16:16 Культура

В Бурятии к 1025-ой годовщине эпоса «Гэсэр» презентует электронный каталог «Лики Гэсэриады»«« Февраль 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

Система Orphus