Погода

По Бурятии снова передают штормовое

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 24 человек, 25 выздоровели, 1 пациент умер

Лесные пожары

В Бурятии тушили 4 лесных пожара в прошедшие сутки

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии будут судить мужчину, забившего насмерть совком своего гостя

Зурхай

Зурхай на 30 апреля от настоятеля Курумканского района

Парламентское обозрение

Спикер Хурала Бурятии поздравляет с Днем Победы

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралда Конституционно шүүхын урдахи байдал зүбшэгдэбэ: Буряад Уласта энэ зургаан хэрэгтэй гэжэ олониитын эдэбхитэд тоолоно

Новости на бурятском языке 9 Сентября 2015 г., 11:41

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряадай Конституционно шүүхые усадхахые ниитын эдэбхитэд болоод Арадай Хуралай депутадууд Улас түрын парламентын дэргэдэ сентябриин 10-да болоһон «дүхэриг шэрээ» дээрэ буруушааба. Гүрэнэй Дүүмын депутадуудай «Буряад Уласай Констиуционно шүүхэ тухай» хуулиин хүсэ буурааха шиидхэбэри хэр зүб гээшэб гэһэн тусхай асуулта Россиин Конституционно шүүхын урда табиһан байгаа. Үгэһэн тайлбарилгань энэ удаа хэр баримталагданаб гэжэ энэ хуралдаан зарлагдаһан байна.  

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай Гүрэн түрын – хуули баримталгын хорооной түрүүлэгшэ Валерия Халтакшинова гүйсэдхэхы тус зургааниие усадхаха тухай үүсхэл анха түрүүн зууршалһан байгаа. Тэрэнэй тайлбарилгаһаа эрхэтэдэй хандалганууд эрид үсөөрөө. Жэшээлэн абахада, шүүхын хүдэлжэ байха үедэ оройдоол 84 хандалга ороһон байна, энэ хадаа жэлдээ зургаагаар жэгдэрһэндэл болоно. Гэхэ зуура, ганса 2013 оной туршада тус зургааниие хангалгын гаргаша 49 млн. түхэриг бүридүүлөө.  

-  Улас мужа бүхэн арга шадалаа уялгалагдаһан гаргашануудтаяа тэнсүүлжэ байхаһаа гадуур гүрэн түрын үндэһэн сааза сахижа байха үүргэтэй зургаанай хэрэгтэй-үгые, тэрэнэйнгээ аша туһатайе шалган хинажа, ямар нэгэ хугасаа соо хандалгануудай тоо хараадаа абажа байха ёһотой мүн. Энээнээ уламжалан ажалайнь зондо хэрэгтэйе бодожо үзэхэ шухала, - гээд Халтакшинова тэмдэглээ.  

Гэбэшье, Арадай Хуралай депутадууд энэ талаар өөрын һанамжатай. Жэшээнь, Владимир Павлов, Конституционно шүүхые оро һэегүй усадхалгые һунгамалнууд дэмжэнэгүй, зүгөөр ажалайнь гаргашануудые хяһаха аргануудые багсаамжалжа туршаха тухай дурадхал оруулна гээд, мэдээсэбэ.

- Энэ талаар Хуули баримталгын, мүн тиихэдэ Мэдээсэлэй – шэнжэлгын хүтэлбэрилхы зургаануудтаа Ородой Холбооной Уластахи орон мужануудаар Конституционно шүүхэнүүдэйнь урагшатайгаар хүдэлжэ байһан жэшээнүүдые шэнжэлэн үзэхэ тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ даабари үгэнхэй, - гэжэ депутат эсэслэхэ юм. – Минии бата һанамжаар, сентябриин 23-да, «Единая Россия» намай фракциин суглаан дээрэ республика доторнай «эрхим хүдэлхэ» Конституционно шүүхэ үлөөжэ туршаха тухай шиидхэбэри абтаха байха. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
09.05.2021

06:27 Общество

Спикер Хурала Бурятии поздравляет с Днем Победы

08.05.2021

07:00 Общество

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил с Днем Победы

07.05.2021

09:55 Город

Жителей Верхней Березовки в Улан-Удэ проверят на законность земельных участков

06.05.2021

07:51 Общество

В школах Бурятии проходят беседы и классные часы о переписи населения

05.05.2021

12:47 Здравоохранение

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 24 человек, 25 выздоровели, 1 пациент умер

12:41 Город

В Улан-Удэ сегодня теплоэнергетики проводят температурные испытания

12:33 Общество

Дорожники усилили патрулирование федеральных трасс в период непогоды

12:29 Происшествия

«Поиски завершены»: В Бурятии нашли тела двух туристов, попавших под лавину

10:47 Культура

Бестужевцы на площади перед театром поздравят ветеранов ВОВ с Днем Победы

04.05.2021

13:41 Экономика, бизнес

На федеральных трассах Бурятии, Забкрая и Иркутской области количество погибших сократилось на 86%

13:36 Здравоохранение

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 26 человек, 24 выздоровели, 2 умерли

13:09 Происшествия

В Бурятии пятеро туристов попали под сход снежной лавины, один человек погиб

09:44 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ проверили соблюдение техники безопасности на объектах капремонта

03.05.2021

10:40 Экономика, бизнес

С 5 мая пригородный поезд № 6108 Черемхово – Кая будет делать остановку на ст. Китой

02.05.2021

08:42 Экономика, бизнес

Поезда из Владивостока изменят расписание с 4 мая

01.05.2021

20:13 Общество

Инспектор Сергей Красиков: спасибо всем, кто вписался

07:30 Политика и власть

Спикер Хурала Владимир Павлов поздравил всех с днем труда

30.04.2021

17:26 Общество

В Бурятии ожидают наплыв туристов

17:07 Происшествия

В Бурятии будут судить мужчину, забившего насмерть совком своего гостя

17:02 Происшествия

Под госзащиту могут взять в Улан-Удэ 12-летнего мальчика, избитого пьяной компанией

17:00 Экономика, бизнес

В правительстве России не поддержали снижение налога на добычу нефрита

16:42 Экономика, бизнес

ЗГРП в Бурятии ищет сотрудников: поваров, слесарей, водителей

16:01 Погода

По Бурятии снова передают штормовое

15:58 Общество

Бурятия готовится встретить летом 14 чартерных рейсов из Москвы

15:45 Общество

В Бурятии растёт число выявленных самовольщиков

15:30 Политика и власть

Одинокие матери в Бурятии будут получать новую выплату

15:22 Общество

Улан-удэнские расчетно-кассовые центры «ТГК-14» будут работать в майские праздники

15:00 Экономика, бизнес

Железная дорога перечислила 748 миллионов в бюджет Бурятии

14:39 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает об изменении расписания пассажирских поездов с 4 мая

14:30 Экономика, бизнес

Расписание пригородных поездов на некоторых участках ВСЖД изменится в праздничные дни«« Май 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Цыренова Татьяна

12.04.2021

Огромное спасибо Алексею Самбуевичу за отзывчивость и быстрое решение проблемы!А также ГОКу Озерный и Свиблову Владиславу за неравнодушие и доброту!

Для маленькой Адисы со СМА из Бурятии нашли недостающие деньги

Munko Balzhinimaev

10.04.2021

«Город — это среда обитания человека, а не собак, которые по закону должны находиться под надзором хозяина или за бюджетный счёт содержаться в приюте, - говорит Валерий Кузнецов.
- Но в стране нет денег, и лучше, чтобы эти деньги пошли на пенсионеров, на инвалидов. Я лично не хочу, чтобы за эти деньги содержались безнадзорные собаки до бесконечности».
Эксперт подчеркнул, что все цивилизованные страны ищут хозяина две недели, а после этого усыпляют собаку.

«Хватит тратить на собак денег больше, чем на БОМЖей»: в Бурятии обсудили собачий вопрос

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus