Погода

2 марта, вторник: в Улан-Удэ днем -10, отмечается День театрального кассира

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии от коронавируса за сутки умерли двое, 93 выздоровели

Туризм в Бурятии

В Байкале 20 марта проведут традиционные зимние забавы в Чивыркуе

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии мужчина убил сожительницу и положил ее с ножом в груди спать на полу

Зурхай

Зурхай на 2 марта от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

В Бурятии ушел из жизни герой войны, разведчик Хурган Бадмаев

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралда Конституционно шүүхын урдахи байдал зүбшэгдэбэ: Буряад Уласта энэ зургаан хэрэгтэй гэжэ олониитын эдэбхитэд тоолоно

Новости на бурятском языке 9 Сентября 2015 г., 11:41

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряадай Конституционно шүүхые усадхахые ниитын эдэбхитэд болоод Арадай Хуралай депутадууд Улас түрын парламентын дэргэдэ сентябриин 10-да болоһон «дүхэриг шэрээ» дээрэ буруушааба. Гүрэнэй Дүүмын депутадуудай «Буряад Уласай Констиуционно шүүхэ тухай» хуулиин хүсэ буурааха шиидхэбэри хэр зүб гээшэб гэһэн тусхай асуулта Россиин Конституционно шүүхын урда табиһан байгаа. Үгэһэн тайлбарилгань энэ удаа хэр баримталагданаб гэжэ энэ хуралдаан зарлагдаһан байна.  

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай Гүрэн түрын – хуули баримталгын хорооной түрүүлэгшэ Валерия Халтакшинова гүйсэдхэхы тус зургааниие усадхаха тухай үүсхэл анха түрүүн зууршалһан байгаа. Тэрэнэй тайлбарилгаһаа эрхэтэдэй хандалганууд эрид үсөөрөө. Жэшээлэн абахада, шүүхын хүдэлжэ байха үедэ оройдоол 84 хандалга ороһон байна, энэ хадаа жэлдээ зургаагаар жэгдэрһэндэл болоно. Гэхэ зуура, ганса 2013 оной туршада тус зургааниие хангалгын гаргаша 49 млн. түхэриг бүридүүлөө.  

-  Улас мужа бүхэн арга шадалаа уялгалагдаһан гаргашануудтаяа тэнсүүлжэ байхаһаа гадуур гүрэн түрын үндэһэн сааза сахижа байха үүргэтэй зургаанай хэрэгтэй-үгые, тэрэнэйнгээ аша туһатайе шалган хинажа, ямар нэгэ хугасаа соо хандалгануудай тоо хараадаа абажа байха ёһотой мүн. Энээнээ уламжалан ажалайнь зондо хэрэгтэйе бодожо үзэхэ шухала, - гээд Халтакшинова тэмдэглээ.  

Гэбэшье, Арадай Хуралай депутадууд энэ талаар өөрын һанамжатай. Жэшээнь, Владимир Павлов, Конституционно шүүхые оро һэегүй усадхалгые һунгамалнууд дэмжэнэгүй, зүгөөр ажалайнь гаргашануудые хяһаха аргануудые багсаамжалжа туршаха тухай дурадхал оруулна гээд, мэдээсэбэ.

- Энэ талаар Хуули баримталгын, мүн тиихэдэ Мэдээсэлэй – шэнжэлгын хүтэлбэрилхы зургаануудтаа Ородой Холбооной Уластахи орон мужануудаар Конституционно шүүхэнүүдэйнь урагшатайгаар хүдэлжэ байһан жэшээнүүдые шэнжэлэн үзэхэ тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ даабари үгэнхэй, - гэжэ депутат эсэслэхэ юм. – Минии бата һанамжаар, сентябриин 23-да, «Единая Россия» намай фракциин суглаан дээрэ республика доторнай «эрхим хүдэлхэ» Конституционно шүүхэ үлөөжэ туршаха тухай шиидхэбэри абтаха байха. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
02.03.2021

16:20 Общество

Минсоцзащиты Бурятии и Бурятская епархия планируют сотрудничать в области института семьи

16:00 Экономика, бизнес

На полигоне Бурятии связисты ВВО готовятся к окружному этапу конкурса «Уверенный прием»

15:40 Экономика, бизнес

Дольщики в Бурятии купили через счета эскроу 432 квартиры

15:00 Общество

В Бурятии продолжают обучать специалистов в рамках развития системы долговременного ухода

14:40 Происшествия

На вокзале Улан-Удэ задержали мужчину с наркотиками

14:20 Эко-Новости

В Байкале 20 марта проведут традиционные зимние забавы в Чивыркуе

14:00 Регионы ДФО-СФО

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту схода железнодорожного состава

13:40 Общество

Налоговая Бурятии рассказала, кто имеет право на льготы по транспортному налогу

13:30 Город

В Улан-Удэ контролируют толщину льда на переправе в Мостовом

13:20 Происшествия

В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела в связи с провалом на Байкале автомобиля с туристами

13:00 Общество

Жителя Бурятии наградили за помощь в поимке 18-летнего подрывника

12:45 Эко-Новости

Фото дня: за байкальскими нерпами и лосями в заповеднике следят с дрона

12:26 Общество

В Бурятии ищут 88-летнюю Долгор Дамшаеву

12:20 Экономика, бизнес

Инновационная компания из Бурятии зарегистрировала свой бренд

12:00 Происшествия

В Улан-Удэ ограбили строящуюся церковь

11:45 Политика и власть

Новая должность и новые задачи: Министр промышленности Бурятии Антон Виноградов провёл первую пресс-конференцию

11:40 Общество

В Забайкальском нацпарке заработали ледовые переправы

11:20 Эко-Новости

В Бурятию на две недели раньше срока прилетели снегири

11:03 Здравоохранение

В Бурятии от коронавируса за сутки умерли двое, 93 выздоровели

10:45 Общество

В марте начнется подготовка к российско-монгольским учениям «Селенга-2021»

10:22 Экономика, бизнес

«Россети» в Бурятии обеспечили электроэнергией 37 ФАПов

10:00 Происшествия

В Улан-Удэ мужчина с найденной бесконтактной картой 25 раз сходил по магазинам

09:30 Общество

В Бурятии ушел из жизни герой войны, разведчик Хурган Бадмаев

09:25 Общество

В Бурятии жителю Шибертуя пришлось заплатить 100 тысяч за убитую косулю

09:11 Общество

Жители Бурятии присоединятся к акции Час Земли-2021

08:22 Образование

В Улан-Удэ бухгалтера вуза обвиняют в краже 13 млн рублей

08:03 Город

Минтранс Бурятии проведет проверку из-за отсутствия вечернего автобуса в Ошурково

07:54 Политика и власть

Для Бурятии установили индексацию денежной выплаты отдельным категориям граждан

04:50 Общество

Зурхай на 2 марта от настоятеля Курумканского дацана

04:42 Погода

2 марта, вторник: в Улан-Удэ днем -10, отмечается День театрального кассира«« Март 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

Система Orphus