Погода

В Бурятии стал известен прогноз погоды на Крещение

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии стали меньше умирать от коронавируса

Туризм в Бурятии

Регистрацию на конкурс «Мастера гостеприимства» продлили до 31 января

Новый год

В Бурятии поймали всего двоих желающих срубить елочку в лесу перед новым годом

Зурхай

Зурхай на 18 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Депутат Хурала Бурятии: Внеочередная сессия не решит проблему нападения собак на людей

Новости на бурятском языке | Главное

Уласхоорондын «Байгалай харилсаан» гэһэн хуралдаан Буряад Уласта август һарада үнгэрхэнь

Новости на бурятском языке 13 Августа 2015 г., 12:06

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

«Байгалай харилсаан» гэһэн уласхоорондын дүрбэдэхи хуралдаан августын эсэстэ Буряад Уласта болон Байгалай үбэрэй хизаарай дэбисхэр дээрэ зарлагдахань. Хуралдаанай гол шэглэл гээд Байгал шадар аюулгүй, ариг сэбэр байдал хамгаалга гэжэ соносхогдонхой һэн. Энээн тухай, мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада Байгал далай хамгаалхые дэмжэлгын жасада дуулгаа.

Буряад орондо августын 20-һоо 25 болотор Хитад, Оросой, Японай парламентнууд хоорондын уулзалганууд хуралдаанай оршондо үнгэргэгдэхэ. Мүн ажал хэрэгэй харилсаанууд Шэтэ хотодо августын 23-24-дэ болохо байна. Хуралдаанда Буряадай, Байгал үбэрэй хизаарай, Эрхүү можын алиш хэмжээнэй һунгамалнууд хабаадалсаха. Тэдээнһээ гадна эрдэмтэд болоод ниитэ эмхинүүдэй түлөөлэгшэд уригданхай. Энэ жэл Японай, Хитадай олзын хэрэг эрхилэгшэд хабаадаха тухайгаа мэдүүлэнхэй. Хүршэ оронуудай түлөөлэгшэд Зүүн Сибириин ба Алас Дурнын байра байдал һайжаруулха арга боломжонуудые зүбшэн хэлсэхэ зорилготой.

Тус хуралдаанай талмай Россиин «Алас Дурна зүгэй болон Байгал шадарай мужын улад зоной – эдэй засагай байдал хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй шэнэ программада ороһон асуудалнуудые, мүн тэрэнээ бэелүүлхэ арга боломжонуудые зүбшэлгын газар болохо жэшээтэй. Гүрэнэй үнөөхи программа Байгал шадарай мужын хүгжэлтэдэ мүн лэ нүлөөтэй байха гээд бодомжологдоно. Тиимэһээ программын хараада абтаха зэргэтэй баримтанууд, бодол түсэбүүд тэндэ хэлсэгдэхээр хүлеэгдэнэ.

«Байгалай харилсаан» гэһэн хуралдаан нангин шүтөөн болохо Байгал далай хамгаалхын хажуугаар эндэхи үйлэдбэрилхы хүсэнүүдые һэргээн хүгжөөхэ хүсэл зорилго урдаа бариһан үндэр үүргэтэй юм. 2012 онһоо 2014 он болотор «Байгалай харилсаан» хуралдаан Буряад Уласта, Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэжэ байгаа гээд эндэ һануулая. Эмхидхэгшэдэйнь тэмдэглэһээр, Байгал далай хамгаалха, мүн тиихэдэ Байгал шадарай мужын хүгжэлтэ хараалһан дурадхалнуудые буйлуулан бэлдэхэ талаар зүбшэлгын уласхоорондын зиндаата талмай мүн. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
18.01.2021

16:10 Погода

В Бурятии стал известен прогноз погоды на Крещение

16:00 Экономика, бизнес

ВСЖД напоминает о проведении входного контроля на вокзале Улан-Удэ

15:55 Общество

Проект «Долговременный уход: практика добра и заботы» выиграл президентский грант

15:50 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ оштрафовали ТГК-14 за обсчет потребителей на 14 миллионов рублей

15:45 Экономика, бизнес

Расписание пассажирских поездов изменится с 25 января на ВСЖД

15:39 Общество

В Бурятии росгвардейцы проверили храмы в канун Крещения

15:30 Экономика, бизнес

Движение через железнодорожный переезд в поселке Култук ограничат 19 января

15:30 Общество

В 2021 году в Бурятии откроется отделение дневного пребывания в центре «Доверие»

15:27 Экономика, бизнес

В Бурятии в 2020 году при капремонте крыш подрядчики затопили 175 квартир

15:20 Общество

В Бурятии на третьего ребёнка семьям выплатили почти миллиард рублей

15:10 Экономика, бизнес

Более 277 километров пути будет отремонтировано на ВСЖД в 2021 году

14:44 Политика и власть

Глава Бурятии утвердил новый состав правительства

14:23 Общество

Монголия из-за пандемии продлила запрет на въезд людей и перемещение товаров из Бурятии

13:37 Политика и власть

Кадровые вопросы правительства Бурятии рассмотрят на очередной сессии Хурала

13:20 Происшествия

В Бурятии поймали женщину-черного лесоруба

12:45 Общество

Жители Бурятии теперь могут пожаловаться на нарушения в пунктах отгрузки древесины в лесное хозяйство

12:35 Происшествия

В Росгвардии Бурятии прокомментировали информацию о минировании школы

12:30 Эко-Новости

В Бурятии поймали всего двоих желающих срубить елочку в лесу перед новым годом

12:16 Здравоохранение

В Бурятии стали меньше умирать от коронавируса

11:07 Город

В Улан-Удэ планируют очередной ремонт на улице Трубачеева

10:54 Город

Татьяна Митрофанова рассказала о подвозе детей в микрорайоне Забайкальский

10:24 Город

В Улан-Удэ построят велодорожку

10:21 Политика и власть

В Бурятии избран новый председатель Избиркома

10:12 Общество

В Бурятии в выходные полицейский спас замерзавшую в поле семейную пару

10:12 Происшествия

В Улан-Удэ неизвестные сообщили о минировании школы №17

10:07 Культура

В Улан-Удэ прошла премьера оперы «Травиата»

09:48 Происшествия

В спортмагазине Улан-Удэ украли куртку

09:44 Погода

Водителей просят быть внимательными на дороге из-за гололеда

09:40 Общество

В Бурятии напоминают правила проезда по ледовым переправам

09:27 Происшествия

Число киберпреступлений в Бурятии выросло на 80%«« Январь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Туяна

31.10.2020

Молодцы, наши умницы, красавицы.
Удачи Вам!

Артистка театра «Байкал» стала третьей «Красой России»

Лубсан

30.10.2020

Мне кажется рябчиков намного больше стало. В Джидинском районе прямо в селах они бегают иногда. Вдоль дорог их полно.

В заповеднике на Байкале посчитали рябчиков

irisvetlana

28.10.2020

С лекарствами проблема, витамин Д3 исчез из аптек, а где можно его купить, цена увеличилась и , притом, в некоторых аптеках  в 2 раза. Нужно ввести контроль за ценами.

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

виктория кушнарёва

28.10.2020

Все верно вы говорите, остаешься один на один с болезнью без лекарств и помощи! Это жутко!

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

Система Orphus