Погода

В Бурятии завтра холодная ветреная погода

Коронавирус: профилактика, новости

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля

Лесные пожары

В Прибайкальском районе проверяют готовность к пожароопасному сезону

Дежурная часть. Происшествия

Житель Бурятии убил иностранца на пилораме

Зурхай

Зурхай на 10 апреля от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

«Содержать нельзя усыплять»: В Народном Хурале решали, что делать с собаками

Новости на бурятском языке | Главное

Хитадууд Байгалай эрье дээрэ дүхэригтөө зуу метр зайтай холлтой зохид буудал бариха һанаатай

Новости на бурятском языке 5 Августа 2015 г., 12:04

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Хитадай «Value Development Group.ltd» бүлгэм Байгалай эрье дээрэ асари томо зохид буудалай байшан бариха хүсэлтэй. Энээн тушаа хэлсээн Улаан-Үдэдэ баталагдаба. Буряадай талаһаа Улас мужа хүгжөөлгын жаса хэлсээ баталаа. Тус хэлсээн хүршэ ороной түлөөлэгшэдэй айлшалалгын оршондо дашарамдуулагдаһан байна.

Буряад Уласай Худалдаа наймаанай – эд үйлэдбэриин палатын дуулгаһаар, түсэбэй дансаануудай ёһоор ганса холлой талмай 100 дүрбэлжэн метр эзэлмэ 660 номертой отель баригдахаар хараалагданхай.

Хитадай түлөөлэгшэд Буряад орондо мүнгэ ашаглаха аргануудые шэнжэлхэеэ бууһан байна гээд һануулая. Айлшалалгын үедэ тэдэ элдэб хэмжээндэ уулзалгануудые үнгэргөө. Ашагта малтамалнуудые олзоборилгын болоод хүдөө ажахын, аяншалгын гэхэ мэтэ һалбаринуудаар айлшад һонирхоно. Гэхэ зуура Буряад Уласай Худалдаа наймаанай – эд үйлэдбэриин палатын  ба «Хитадай эдэй засагай шэглүүлэмжын түбэй» дэргэдэ республика руу инвестици шэглүүлгын боломжонууд тухай мэдээсэлнүүдые андалдажа байха ажалай бүлэг байгуулая гэһэн дурадхалаа оруулаа.

Дурсагдаһан түсэл юрэнхы дээрээ түрүүшыншье бэшэ. Хитадай инвесторнууд Байгалай эрьеэр энэ мэтын хараа бодомжонуудые үнихэнэй бэелүүлхээр забдадаг. Жэшээнь, хитадай Nikolay Land Port Construction Co., Ltd компани «Байкальская гавань» гэһэн дэбисхэр дээрэ аяншалгын – бэеэ һамааруулгын комплекс бариха түсэбтэй. Энээниие бэелүүлхэ һанаанай хэлсээн Хитадай Шеньян хотодо анхан баталагдаһан байгаа. Энээнһээ гадна, хитадай инвесторнууд Улаан-Үдэдэ зам заршамуудай түб бариха һанаатайгаа мэдүүлэнхэй. Барилгын хаһа болзор тухай мэдээн дуулгагдаадүй.

Тэрэшэлэн, республика дотор Кабанскын аймагай Выдрино тосхондо Байгалай уһа амһарта руу юулхэ талаар үйлэдбэриин комплекс байгуулха түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй. Байгал далайн тунгалаг уһа Хитад руугаа худалдажа байха зорилготой эндэхи инвестор гэжэ Бээжэнэй уласхоорондын худалдаа наймаанай «Цзинь Бэй Юань» компани  тодоронхой. Татагдаһан мүнгэнэй хэмжээн хамта дээрээ 1 млрд. түхэриг бүридүүлхэ юм ха. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
10.04.2021

12:48 Погода

В Бурятии завтра холодная ветреная погода

12:43 Происшествия

В Улан-Удэ на мосту автоледи устроила ДТП с участием 4 машин

12:30 Происшествия

В Бурятии год разыскивают 33-летнюю женщину, которая не вернулась с работы

12:21 Общество

Режиссер Солбон Лыгденов посетил колонию в Бурятии и представил осужденным фильм «Булаг- святой источник»

12:06 Общество

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля

11:57 Происшествия

В Бурятии под лед провалился автомобиль, двое рыбаков успели выбраться

11:43 Происшествия

В поселке Бурятии спасли гаражный бокс, пять машин и пилораму от пожара

11:27 Общество

Зурхай на 10 апреля от настоятеля Курумканского дацана

11:19 Здравоохранение

44 человека заболели коронавирусом за сутки в Бурятии

09.04.2021

18:00 Экономика, бизнес

В Бурятии подорожали посылки

17:21 Экономика, бизнес

В Бурятии подорожали термометры, настойка пустырника и зубная паста

17:10 Город

Председатель Улан-Удэнского горсовета рассказал школьникам о своей истории успеха и ответил на их вопросы

17:00 Культура

В театре бурятской драмы готовят премьеру ко Дню Победы

16:45 Общество

В Бурятии обсудили развитие туризма на Мамае

16:45 Город

Улан-удэнцы обсудили с депутатами Горсовета большие начисления за свет по ОДН

16:36 Экономика, бизнес

На железную дорогу возвращаются ежедневные поезда «Чита-Москва»

16:28 Общество

В Бурятии за отсутствие маски оштрафовали таксиста

16:20 Общество

В Бурятии появятся окна Победы

16:10 Общество

В Бурятии беженцев из Северной Кореи спасли от депортации на Родину

16:00 Общество

В Бурятии жилье детям-сиротам распределили на жеребьевке

15:50 Эко-Новости

Более тысячи работников ВСЖД поучаствуют в экологических акциях

15:44 Общество

В Прибайкальском районе проверяют готовность к пожароопасному сезону

15:31 Экономика, бизнес

В Бурятии стало больше поддельных купюр в 1000 и 5000 рублей

15:30 Погода

Стал известен прогноз погоды на субботу, 10 апреля

15:20 Культура

Школьников Бурятии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе мультфильмов

15:00 Политика и власть

Полпред Юрий Трутнев потребовал не занижать индикаторы по нацпроектам в регионах ДФО

14:58 Происшествия

Житель Бурятии убил иностранца на пилораме

14:32 Политика и власть

Глава Бурятии рассказал о реализации нацпроектов

14:15 Город

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к одному из красивейших музеев под открытым небом

14:10 Общество

Собачий приют в Забайкальском в Улан-Удэ просит оставить их на месте и проверить права на участки у местных жителей«« Апрель 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

Система Orphus