Погода

В Улан-Удэ завтра мокрый снег, днем до 6 тепла

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 30 человек, 46 выздоровели, 2 умерли

Лесные пожары

Высокий класс пожарной опасности объявлен в Бурятии

Дежурная часть. Происшествия

«Отрезали ухо и подожгли»: Двое жителей Бурятии и подросток расправились с соседом

Зурхай

Зурхай на 22 апреля от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Совет Хурала: Бурятии нужна госпрограмма в сфере обращения с животными

Новости на бурятском языке | Главное

Сонхоор унаһан монгол хүбүүнэй амии наһа абарһан эмшэд тухай фильм Буряад уласта буулгагдажа байна

Новости на бурятском языке 3 Августа 2015 г., 12:02

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи «Сансар» телеканалтай хамта гэрэй хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унажа гэмтэһэн Монголой харьяатан болохо таба наһатай Тэмүүлэн  хүбүүнэй түүхэ тухай фильм буулгажа байнхай. Хүбүүнэй гэртэхин Буряадта байрланхай юм. Аюулта ушар энэ жэлэй зургаа дугаар һарада тохёолдоо гээд Семашкын нэрэмжэтэ клиникын эмшэлгын газарта дуулгаа.

Буряад эмшэдэй хариин гэжэ газаашалаагүй, энэрхы дулаан хандаса зураг буулгагшадай зүрхэ сэдьхэлые тон ехээр хүдэлгөө.

- Монголдо багашуулые имагтал өөгшөөдэг. Тэдэ ерэхэ һайн сагай һүлдэ мүн гэлсэдэг агша. Тэмүүлэн хоёр гүрэниие холбон нэгэдүүлээ. Танай врачнууд ондоо гүрэнэй эдирхэн эрхэтэнэй ами наһа харюусалгадаа даажа, һүниндөө манажа, амаралтынгаашье үдэрнүүдтэ орхингүй хараа. Энэ түүхэ ушар бидэ бүгэдые ехэтэ уярлуулаа, тиимэһээл иигэжэ, бүхы Монгол орондо энээн тухай хөөрэхые бодообди, - гээд фильм зохёогщод тэмдэглэнэ.

«Хүн чанар» гэжэ гаршагтай фильм удангүй, энэ жэлэй август һарада долгиндо дамжуулагдахаар хараалагдана.

Харууһагүй үлэһэн хүүгэн хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унаа бэлэй гээд һануулалтай. Эмшэлгын газарта түргэн туһаламжа үзүүлэгдөө һааб даа. Гэбэшье, гэртээ табигдаһанай удаа дахин муудахадань, уураг тархиин үбэр талын һудаһанда бүлин тогтожо магад гэжэ Семашкын нэрэмжэтэ улас түрын клиникэ - больница руу мэгдүү түргэн тэрэ асарагдаһан байгаа. Нейрохирург Игорь Бухаев түрүүтэй бүлэг эмшэд 8 сагай туршада нилээд хүндэхэн операци хэжэ, хүбүүхэнэй ами наһа абараа. Тэмүүлэн 10 үдэр реанимациин таһагта хэбтэжэ гараа. Удаань, нейрохирургиин таһагта долоон хоногой туршада байрлаа. Тэрээндэ мүнөө бэеэ шэнээр мэдэрлэхэ удаан сагай сагааруулга хэрэгтэй. Хэр тиигэбэшье тон аймшагтай юумэниинь дабагдаа гээд врачнууд найдамтай. Семашкын нэрэмжэтэ эмшэлгын газар энэ сагта Монголойшье эрхэтэниие аргалдаг болонхой. Улаан-Баатарта больницын мэдэлэй таһаг нээгдэнхэй. Буряадай улас түрын больницын ахамад врачай нарин онол аргануудай талаар орлогшо Анатолий Дмитриевай хэлэһээр, хүршэ оршодог Монгол Уласай улад зондо эмшэлгын туһаламжа түсэбэй ёһоор үзүүлжэ байха саг балайшье холо бэшэ. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
23.04.2021

10:22 Общество

В Бурятии за неправильный межевой план наказали кадастрового инженера

10:20 Происшествия

В Бурятии адвоката за вымогательство у следователя денег отправили в колонию

10:12 Регионы ДФО-СФО

В Сибири закрыли компании, отправившие контрабандой лес на 2,5 миллиарда рублей

10:04 Политика и власть

Совет Хурала: Бурятии нужна госпрограмма в сфере обращения с животными

09:10 Происшествия

В Бурятии расследуют смертельное ДТП с подростками

09:05 Общество

В Бурятии назвали лучших стрелков среди судебных приставов России

09:03 Политика и власть

ЖКХ-гай түлбэриин субсидинүүд нөөсэ хангалгын эмхинүүдтэ дамжуулагдаха.

08:49 Здравоохранение

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 30 человек, 46 выздоровели, 2 умерли

08:48 Политика и власть

Буряад Уласта hогтуу зониие тэлэрүүрлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ байшангуудые дахин нээхэеэ бэлдэнэ

22.04.2021

21:05 Политика

В Улан-Удэ прошло заседание Совета Народного Хурала

19:59 Происшествия

Житель Бурятии угнал автомобиль отчима, чтобы уехать к девушке в Иркутск, но попал в ДТП

17:47 Здравоохранение

Онкобольные смогут проходить лечение только по месту регистрации

17:43 Экономика, бизнес

Владимир Путин: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой»

16:00 Общество

В Бурятии юные лесники во время уборки нашли в лесу ящерицу

15:53 Экономика, бизнес

Турбизнес получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц

15:34 Происшествия

«Отрезали ухо и подожгли»: Двое жителей Бурятии и подросток расправились с соседом

15:11 Происшествия

В Бурятии убили мужчину и подожгли его в доме

14:51 Происшествия

В Бурятии водитель «Лексуса» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

14:39 Политика и власть

Максим Молонов получил Почетный знак Народного Хурала Бурятии

14:31 Город

В Улан-Удэ подрядчик почти год не приступает к ремонту электропроводки в старинном доме

14:23 Общество

Пассажиры ВСЖД могут приобрести за полцены билеты в купе до 29 апреля

14:17 Общество

В Улан-Удэ подросткам, состоящим на учете, рассказали о Байкале

14:12 Общество

Автоматические камеры хранения появились на вокзале Иркутска

14:07 Общество

В Бурятии больного COVID-19 за нарушение режима изоляции оштрафовали на 8 тысяч рублей

13:51 Общество

ВСЖД продолжает искать лучший пост в соцсетях про безопасность на железной дороге

13:24 Экономика, бизнес

Бизнесмен-спаситель Адисы со СМА встал на налоговый учет в Бурятии

12:57 Общество

В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в поселке Онохой

12:38 Общество

Добровольцы «ЛизаАлерт» из трёх регионов России встретятся в Бурятии

12:34 Политика и власть

Владимир Павлов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина

10:23 Общество

В Бурятии с начала года за сжигание сухой травы оштрафовали 60 человек«« Апрель 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus