Погода

По Бурятии снова обещают снег

Коронавирус: профилактика, новости

В Бурятии стало известно, как в условиях коронавируса будут праздновать День Победы

Лесные пожары

В Бурятии увеличили штрафы за нахождение в лесу

Дежурная часть. Происшествия

Бурятская полиция призывает население не участвовать в несанкционированных акциях

Зурхай

Зурхай на 20 апреля от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии готовится к апрельской сессии

Новости на бурятском языке | Главное

Сонхоор унаһан монгол хүбүүнэй амии наһа абарһан эмшэд тухай фильм Буряад уласта буулгагдажа байна

Новости на бурятском языке 3 Августа 2015 г., 12:02

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи «Сансар» телеканалтай хамта гэрэй хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унажа гэмтэһэн Монголой харьяатан болохо таба наһатай Тэмүүлэн  хүбүүнэй түүхэ тухай фильм буулгажа байнхай. Хүбүүнэй гэртэхин Буряадта байрланхай юм. Аюулта ушар энэ жэлэй зургаа дугаар һарада тохёолдоо гээд Семашкын нэрэмжэтэ клиникын эмшэлгын газарта дуулгаа.

Буряад эмшэдэй хариин гэжэ газаашалаагүй, энэрхы дулаан хандаса зураг буулгагшадай зүрхэ сэдьхэлые тон ехээр хүдэлгөө.

- Монголдо багашуулые имагтал өөгшөөдэг. Тэдэ ерэхэ һайн сагай һүлдэ мүн гэлсэдэг агша. Тэмүүлэн хоёр гүрэниие холбон нэгэдүүлээ. Танай врачнууд ондоо гүрэнэй эдирхэн эрхэтэнэй ами наһа харюусалгадаа даажа, һүниндөө манажа, амаралтынгаашье үдэрнүүдтэ орхингүй хараа. Энэ түүхэ ушар бидэ бүгэдые ехэтэ уярлуулаа, тиимэһээл иигэжэ, бүхы Монгол орондо энээн тухай хөөрэхые бодообди, - гээд фильм зохёогщод тэмдэглэнэ.

«Хүн чанар» гэжэ гаршагтай фильм удангүй, энэ жэлэй август һарада долгиндо дамжуулагдахаар хараалагдана.

Харууһагүй үлэһэн хүүгэн хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унаа бэлэй гээд һануулалтай. Эмшэлгын газарта түргэн туһаламжа үзүүлэгдөө һааб даа. Гэбэшье, гэртээ табигдаһанай удаа дахин муудахадань, уураг тархиин үбэр талын һудаһанда бүлин тогтожо магад гэжэ Семашкын нэрэмжэтэ улас түрын клиникэ - больница руу мэгдүү түргэн тэрэ асарагдаһан байгаа. Нейрохирург Игорь Бухаев түрүүтэй бүлэг эмшэд 8 сагай туршада нилээд хүндэхэн операци хэжэ, хүбүүхэнэй ами наһа абараа. Тэмүүлэн 10 үдэр реанимациин таһагта хэбтэжэ гараа. Удаань, нейрохирургиин таһагта долоон хоногой туршада байрлаа. Тэрээндэ мүнөө бэеэ шэнээр мэдэрлэхэ удаан сагай сагааруулга хэрэгтэй. Хэр тиигэбэшье тон аймшагтай юумэниинь дабагдаа гээд врачнууд найдамтай. Семашкын нэрэмжэтэ эмшэлгын газар энэ сагта Монголойшье эрхэтэниие аргалдаг болонхой. Улаан-Баатарта больницын мэдэлэй таһаг нээгдэнхэй. Буряадай улас түрын больницын ахамад врачай нарин онол аргануудай талаар орлогшо Анатолий Дмитриевай хэлэһээр, хүршэ оршодог Монгол Уласай улад зондо эмшэлгын туһаламжа түсэбэй ёһоор үзүүлжэ байха саг балайшье холо бэшэ. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
20.04.2021

20:41 Политика и власть

В Улан-Удэ на главной площади в день митинга будут травить клещей

18:18 Происшествия

Напавшие на ребенка четыре жителя Улан-Удэ «сдали» друг друга на допросе

18:08 Город

Региональный центр по хоккею в Бурятии может остаться без тепла

16:35 Город

В Улан-Удэ моют заборы

16:09 Экономика, бизнес

В Бурятии взялись за восстановление оросительных систем

16:00 Экономика, бизнес

Более 1,7 млн тонн внешнеторговых грузов перевезено через участок Россия – Монголия в первом квартале

15:46 Образование

Подготовку кадров для ВСЖД обсудили начальник магистрали Вадим Владимиров и и.о. ректора ИрГУПСа

15:34 Эко-Новости

Лесхозы у Байкала получили новые тракторы для защиты леса

15:20 Погода

По Бурятии снова обещают снег

14:50 Образование

В Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» начинается строительство еще двух детсадов

14:15 Регионы ДФО-СФО

В Чите за взятки будут судить студента

13:59 Образование

В Бурятии школьник разработал приложение для экономии электроэнергии на языке Scratch

13:49 Образование

В Бурятии назвали «Самого классного классного-2021»

13:45 Экономика, бизнес

Компания «Сибагро» участвовала в «ПродЭкспо-2021»

13:26 Общество

Добровольцы «ЛизаАлерт» трёх регионов встретятся в Бурятии

13:20 Экономика, бизнес

Жители Бурятии с начала года выплатили более 20 миллионов рублей госпошлин

13:04 Политика и власть

Владимир Путин наградил главу Бурятии за добросовестную работу

12:45 Общество

В Бурятии стало известно, как в условиях коронавируса будут праздновать День Победы

12:19 Здравоохранение

В Бурятии в Бессмертном полку предложили нести портреты погибших в борьбе с коронавирусом врачей

12:09 Здравоохранение

В Бурятии число случаев коронавируса снизилось на 11% по сравнению с прошлой неделей

11:41 Эко-Новости

В Бурятии увеличили штрафы за нахождение в лесу

11:37 Эко-Новости

В Бурятии введен особый противопожарный режим

11:32 Эко-Новости

В Бурятии в этом году зафиксировано 25 лесных пожаров

11:30 Эко-Новости

В Бурятии в минувшие сутки тушили пять лесных пожаров

11:27 Экономика, бизнес

В Бурятии увеличилось поголовье КРС

11:19 Экономика, бизнес

В Бурятии самая большая зарплата в сфере добычи полезных ископаемых

11:09 Общество

Авиакомпания «ИрАэро» предоставит ветеранам ВОВ бесплатные перелеты в мае

10:58 Культура

«Симфония красок»: В Улан-Удэ открыли выставку работ преподавателей и выпускников колледжа искусств Чайковского

10:42 Общество

В Бурятии военные поставят понтонную переправу на лето

10:34 Экономика, бизнес

В Бурятии продали золотодобывающий рудник Зун-Холба«« Апрель 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

Система Orphus