Погода

Усиление морозов: В Бурятии ночью до 48 градусов мороза

Коронавирус: профилактика, новости

145 новых случаев коронавируса выявлено в Бурятии, 198 выздоровели, 3 умерли

Туризм в Бурятии

Сергей Зверев призвал поддержать «Нилову пустынь» в конкурсе достопримечательностей̆ Бурятии

Новый год

В Бурятии поймали всего двоих желающих срубить елочку в лесу перед новым годом

Зурхай

Зурхай на 27 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Депутаты Хурала утвердили Алексею Цыденову его новый кабинет

Новости на бурятском языке | Главное

Сонхоор унаһан монгол хүбүүнэй амии наһа абарһан эмшэд тухай фильм Буряад уласта буулгагдажа байна

Новости на бурятском языке 3 Августа 2015 г., 12:02

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи «Сансар» телеканалтай хамта гэрэй хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унажа гэмтэһэн Монголой харьяатан болохо таба наһатай Тэмүүлэн  хүбүүнэй түүхэ тухай фильм буулгажа байнхай. Хүбүүнэй гэртэхин Буряадта байрланхай юм. Аюулта ушар энэ жэлэй зургаа дугаар һарада тохёолдоо гээд Семашкын нэрэмжэтэ клиникын эмшэлгын газарта дуулгаа.

Буряад эмшэдэй хариин гэжэ газаашалаагүй, энэрхы дулаан хандаса зураг буулгагшадай зүрхэ сэдьхэлые тон ехээр хүдэлгөө.

- Монголдо багашуулые имагтал өөгшөөдэг. Тэдэ ерэхэ һайн сагай һүлдэ мүн гэлсэдэг агша. Тэмүүлэн хоёр гүрэниие холбон нэгэдүүлээ. Танай врачнууд ондоо гүрэнэй эдирхэн эрхэтэнэй ами наһа харюусалгадаа даажа, һүниндөө манажа, амаралтынгаашье үдэрнүүдтэ орхингүй хараа. Энэ түүхэ ушар бидэ бүгэдые ехэтэ уярлуулаа, тиимэһээл иигэжэ, бүхы Монгол орондо энээн тухай хөөрэхые бодообди, - гээд фильм зохёогщод тэмдэглэнэ.

«Хүн чанар» гэжэ гаршагтай фильм удангүй, энэ жэлэй август һарада долгиндо дамжуулагдахаар хараалагдана.

Харууһагүй үлэһэн хүүгэн хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унаа бэлэй гээд һануулалтай. Эмшэлгын газарта түргэн туһаламжа үзүүлэгдөө һааб даа. Гэбэшье, гэртээ табигдаһанай удаа дахин муудахадань, уураг тархиин үбэр талын һудаһанда бүлин тогтожо магад гэжэ Семашкын нэрэмжэтэ улас түрын клиникэ - больница руу мэгдүү түргэн тэрэ асарагдаһан байгаа. Нейрохирург Игорь Бухаев түрүүтэй бүлэг эмшэд 8 сагай туршада нилээд хүндэхэн операци хэжэ, хүбүүхэнэй ами наһа абараа. Тэмүүлэн 10 үдэр реанимациин таһагта хэбтэжэ гараа. Удаань, нейрохирургиин таһагта долоон хоногой туршада байрлаа. Тэрээндэ мүнөө бэеэ шэнээр мэдэрлэхэ удаан сагай сагааруулга хэрэгтэй. Хэр тиигэбэшье тон аймшагтай юумэниинь дабагдаа гээд врачнууд найдамтай. Семашкын нэрэмжэтэ эмшэлгын газар энэ сагта Монголойшье эрхэтэниие аргалдаг болонхой. Улаан-Баатарта больницын мэдэлэй таһаг нээгдэнхэй. Буряадай улас түрын больницын ахамад врачай нарин онол аргануудай талаар орлогшо Анатолий Дмитриевай хэлэһээр, хүршэ оршодог Монгол Уласай улад зондо эмшэлгын туһаламжа түсэбэй ёһоор үзүүлжэ байха саг балайшье холо бэшэ. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
27.01.2021

19:44 Происшествия

На участке дороги Р-258 «Байкал» возможно кратковременное ограничение движения

16:55 Экономика, бизнес

ТГК-14: ТЭЦ и тепловые сети проходят пик отопительных нагрузок в Улан-Удэ

16:50 Образование

В Улан-Удэ напомнили, при какой температуре отменяются занятия в школах

16:40 Образование

В гимназии №33 Улан-Удэ установили ультразвуковой отпугиватель собак

16:33 Регионы ДФО-СФО

«Ростелеком» подключает умные домофоны в многоквартирных домах Читы

16:09

Экс-глава Тункинского района Иван Альхеев: Перед будущими поколениями мне не стыдно

14:58 Общество

Зоны досмотра ручной клади и багажа пассажиров начнут работать на вокзалах ВСЖД с 1 февраля

14:39 Погода

Усиление морозов: В Бурятии ночью до 48 градусов мороза

14:18 Происшествия

В Бурятии предварительное слушание по делу о непригодных домах для сирот пройдет в конце января

14:14 Общество

Массовая проверка водителей состоится в Улан-Удэ

14:08 Экономика, бизнес

Россети Сибирь в Бурятии установят 360 птицезащитных устройств

13:56 Общество

Более 80% забытых в поездах предметов вернули пассажирам ВСЖД

13:50 Эко-Новости

В Бурятии лесники и студенты попытаются в лаборатории вырастить кедры

13:44 Общество

Более 45 тысяч жителей Бурятии получили социальную доплату к пенсии

13:38 Общество

Пассажиры ВСЖД могут совершить поездки в купе за полцены до конца января

13:20 Здравоохранение

145 новых случаев коронавируса выявлено в Бурятии, 198 выздоровели, 3 умерли

12:56 Политика и власть

Депутат Хурала Виктор Мальцев: Крупные собаки должны быть приравнены к огнестрельному оружию

11:16 Общество

В Улан-Удэ в посёлке Забайкальский открыли оперативный штаб по решению «собачьего» вопроса

10:58 Общество

«Видел многое, но такое впервые»: Николай Валуев поговорил с врачом истерзанной собаками улан-удэнки

10:18 Общество

В Бурятии за 2020 год маткапитал на второго ребёнка получили почти 1700 семей

10:06 Общество

В Бурятии режим ограничений продлили до конца февраля

10:01 Экономика, бизнес

Инвестор из Хабаровска построит в Бурятии крупный откормочный комплекс

09:24 Общество

Сергей Зверев призвал поддержать «Нилову пустынь» в конкурсе достопримечательностей̆ Бурятии

09:17 Экономика, бизнес

Сверхскорость: Жителям Бурятии стал доступен домашний высокоскоростной интернет

09:07 Происшествия

В Улан-Удэ росгвардейцы обнаружили у мужчины бутылку с наркотическим веществом

08:49 Город

В Улан-Удэ отловили более двух тысяч собак

08:42 Здравоохранение

В Бурятии открыли 32 пункта вакцинации от коронавируса

08:30 Общество

20-летнего улан-удэнца отправили в колонию-поселения за серию краж аккумуляторов автомобилей

08:12 Общество

Жителей Бурятии призвали соблюдать меры профилактики в буддийских храмах в Сагаалган

07:50 Экономика, бизнес

Зоны досмотра ручной клади и багажа пассажиров заработают на вокзалах ВСЖД с 1 февраля«« Январь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Туяна

31.10.2020

Молодцы, наши умницы, красавицы.
Удачи Вам!

Артистка театра «Байкал» стала третьей «Красой России»

Лубсан

30.10.2020

Мне кажется рябчиков намного больше стало. В Джидинском районе прямо в селах они бегают иногда. Вдоль дорог их полно.

В заповеднике на Байкале посчитали рябчиков

irisvetlana

28.10.2020

С лекарствами проблема, витамин Д3 исчез из аптек, а где можно его купить, цена увеличилась и , притом, в некоторых аптеках  в 2 раза. Нужно ввести контроль за ценами.

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

виктория кушнарёва

28.10.2020

Все верно вы говорите, остаешься один на один с болезнью без лекарств и помощи! Это жутко!

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

Система Orphus