Погода

В Улан-Удэ сегодня до 10 мороза, отмечается Всемирный день сострадания

Коронавирус: профилактика, новости

Коронавирус в Бурятии: за сутки 268 человек заболели, 8 умерли, выздоровели 323

Туризм в Бурятии

Министр туризма Бурятии обсудила тренды развития сельского туризма

Живая память: 75-летие Победы

В Бурятии в Гурульбе благоустроили территорию у памятника участникам Великой Отечественной

Зурхай

Зурхай на 29 ноября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Парламентское обозрение

В Бурятии от коронавируса умерли три врача, 1600 болеют

Новости на бурятском языке | Главное

Ородой Холбооной Үйлэдбэри наймаанай сайд Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые дэмжэбэ

Новости на бурятском языке 15 Июня 2018 г., 10:01

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров Буряад орондо нэбтэррүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые ехэ дэмжэнэ. Улаан-Үдын авиазаводай бизнес-түбтэ олзын хэрэн эрхилэгшэдтэй тэрэ июниин 8-да уулзаһан байна. Нютагай олзо эрхилэгшэдэй дунда улас түрын томо-томо компани нэгэдэлнүүд тэндэ дурадхагдаа гэбэл, Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байгалай аршаан юулгын завод», «ДРД» болон бусад.

- Мүнөөдэр олзо эрхилэгшэдтэй хөөрэлдэхэ арга олгогдоо, целлюлоза-саарһанай комбинадһаа эхилээд, худалдаа наймаан болотороо бусад ондоо һалаа һалбаринуудта хабаатай асуудалнууд хэлсэгдээ. Элдэб бизнес хэрэгүүдэй түлөөлэгшэд өөр өөрын һанамжа бодолнуудаар хубаалдаа, дурадхал, үүсхэлнүүдые оруулаа. Эдэ дурадхалнууд Буряад уласай олзо эрхилхэ хэрэгтэ бодото дээрээ нэбтэрүүлэгдэхэ аабза гээд этигэнэб. Хүндүүлхэй асуудалнууд үнэхөөрөөл олон, хэр тиигэбэшьень тус тустань мэргэн шиидхэбэри олдохол байха гэжэ бодомжолон хараалнаб, - гээд сайд хэлэхэ юм.   

Өөрын талаһаа улас түрын толгойлогшо Алексей Цыденов, Буряад уласта омогорхохо юумэн элбэг, гээд тэмдэглэбэ. «Олзо эрхилдэг эрхимүүд олон. Сэлэнгын ЦКК Орос гүрэн дотороо эгээл шанартай картон гаргадаг, имагтал иимэ жэшээ бэшэ тээ үгы. Прибор бүтээлгын нэгэдэл хоëр һарын туршада хубиин тоосооной приборнуудые үйлэдбэрилжэ захалаа. «Ростелеком», «Россеть» гэхэ мэтын бүлгэмүүдтэй тусхай хэлсээнүүдые баталанхай. ЛВРЗ нëдондо үндэр амжалтануудые туйлажа, һайн дүнгүүдые харуулаа», - гэжэ Цыденов тэмдэглэбэ. 

Тэрэшэлэн, нютагай олзо эрхилэгшэд өөр өөрын туйлалтанууд тухай зураглан дуулгаа. Хаамал түхэлэй «Байгалай ой модоной бүлгэмэй» зарлал Евгений Пруидзэ Яруунын, Байгал шадарай аймагуудта ой модо болбосоруулгын эмхинүүдые байгуулха талаар түсэлөө дурадхаа. Тэрэнь Ородой Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаманай түрүү ээлжээнэй тоодо оруулагдаба. «Байгалай ой модоной бүлгэмэй» үйлэдбэриин эд хари гүрэнүүд – Япон, Холбоото Штадуудай, Хитад уласуудта худалдагдана. 


Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
29.11.2020

16:39 Экономика

В Бурятии началась зимовка скота: как помогает Минсельхозпрод

14:07 Экономика, бизнес

ВСЖД продолжает внедрение цифровых технологий

13:44 Происшествия

В Закаменске произошла крупная авария на сетях

10:13 Экономика, бизнес

Бурятские ученые запатентовали способ повысить урожай зерна

10:04 Экономика, бизнес

В Бурятии стало меньше правонарушений по охране омуля ⠀

10:00 Экономика, бизнес

Новогодние скидки на РЖД продлят до конца апреля

09:55 Общество

Жители Бурятии отмечают сегодня День матери

09:51 Спорт

Шесть боксёров из Бурятии участвуют в чемпионате России

09:40 Здравоохранение

Коронавирус в Бурятии: за сутки 268 человек заболели, 8 умерли, выздоровели 323

09:29 Общество

Зурхай на 29 ноября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

28.11.2020

11:37 Общество

В Бурятии с начала года зарегистрировано более 500 ложных вызовов

11:28 Экономика, бизнес

Михаил Мишустин расширил границы ТОР «Бурятия»

11:23 Общество

На ВСЖД изменится расписание поезда «Иркутск – Северобайкальск»

11:15 Общество

В Улан-Удэ пропал 14-летний подросток: обновлено

11:14 Здравоохранение

В Бурятии нет вакцины от коронавируса

10:56 Здравоохранение

В Бурятии от коронавируса умерли три врача, 1600 болеют

10:43 Экономика, бизнес

В Бурятии после реконструкции открыли дорогу, которую подтапливала река Ока

10:26 Здравоохранение

Калмыцкие врачи направились в Бурятию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

10:10 Здравоохранение

Роспотребнадзор Бурятии подвел итоги заболеваемости COVID-19 после двухнедельного локдауна

09:47 Здравоохранение

В Бурятии от коронавируса выздоровели 389 человек, 267 заболели, 8 умерли

08:00 Общество

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет лучшие фильмы ко Дню матери

07:33 Общество

Зурхай на 28 ноября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

07:04 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 10 мороза, отмечается Всемирный день сострадания

27.11.2020

17:28 Здравоохранение

В Бурятии 8 человек умерли от коронавируса дома

17:21 Город

Игорь Шутенков: Шаг за шагом делаем наш воздух чище

17:11 Погода

По Бурятии этой ночью 31 мороза

17:05 Политика и власть

Правительство расширило две дальневосточных ТОР - «Забайкалье» и «Бурятия»

16:40 Экономика, бизнес

В Сибири выросла популярность таксофонов

16:15 Экономика, бизнес

На Тимлюйском цементном заводе произведена частичная замена деревянных опор линии электропередачи

16:06 Актуально

За чистые легкие: Депутаты Хурала Бурятии поддержали поправки в закон об охране атмосферного воздуха«« Ноябрь 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туяна

31.10.2020

Молодцы, наши умницы, красавицы.
Удачи Вам!

Артистка театра «Байкал» стала третьей «Красой России»

Лубсан

30.10.2020

Мне кажется рябчиков намного больше стало. В Джидинском районе прямо в селах они бегают иногда. Вдоль дорог их полно.

В заповеднике на Байкале посчитали рябчиков

irisvetlana

28.10.2020

С лекарствами проблема, витамин Д3 исчез из аптек, а где можно его купить, цена увеличилась и , притом, в некоторых аптеках  в 2 раза. Нужно ввести контроль за ценами.

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

виктория кушнарёва

28.10.2020

Все верно вы говорите, остаешься один на один с болезнью без лекарств и помощи! Это жутко!

«Переболеть придётся всем»: Известный бизнесмен Бурятии рассказал, как перенес коронавирус

Система Orphus