Погода

В Улан-Удэ сегодня до -8, отмечается День неторопливости

Коронавирус: профилактика, новости

Коронавирус в Бурятии: за сутки заболели 103, выздоровели 152 и один умер

Туризм в Бурятии

Министерство туризма Бурятии рассказало, как прошёл старт ГрандТура «Байкальская миля»

Дежурная часть. Происшествия

Депутат Александр Цыденов попросил главу МВД Бурятии прокомментировать разгон митинга коммунистов 23 февраля

Зурхай

Бурят-монгольский зурхай с 24 февраля по 2 марта

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии просит Госдуму доработать закон о собаках

Политика и власть | Главное

Буряад уласта зунай амаралтын урдахи һүүлшын хуралдаан үнгэрбэ

Политика и власть 27 Июня 2016 г., 06:24

Фото: фото ВТИ

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Арадай Хуралай ээлжээтэ, арбан наймадахи хуралдаан Улаан-Үдэдэ июниин 23-да үнгэрбэ. Энэ зүблөөн амаралтын урдахи эсэсэй байхын хажуугаар һүүлэй сагта улас түрын мүнгэн һан тухай асуудалай харагдаагүй түрүүшын хуралдаан болобо. Депутадуудай үзэмжэдэ 41 асуудал энэ удаа табигданхай, тэрэ тоодо Буряад Уласай Толгойлогшын 2011 онһоо 2015 он болотор хэһэн ажалай дүнгүүд тухай тоосоон шагнагдаха гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ.

Хуралданда харагдаха асуудалнууд тэрээнш үгыгөөр олон байгаа. Хоёр асуудал «Засаг Газарай сагта» харагдаһан байна. Түрүүшын асуудалаар элидхэгшээр Тээбэриин, элшэ хүсэнэй ба харгын ажахын яаман һайд Сергей Козлов, хоёрдохи асуудалаар - Барилгын ба гэр-байрын ажахын яаман һайд Никола Рузавин гэгшэд тодорхойлогдоһон байба.

Буряадай барилгын һалбарида ажалай хэмжээн 12,8 хубяар доошо ороо гээд дансанууд гэршэлнэ. Барилгада хэрэглэмжын эд худалдалга 33 хубяар унаа. Эндэ хүдэлдэг ажалшадай тоо жэлэй туршада дунда зэргэ 4,6 хубяар үсөөрөө, мүн салин хүлһэнэй хэмжээн 6,7 процентоор бага болобо. Һалбарида ушарһан хэсүү байдал дээдэ болон дунда һургуулинуудые түгэсэгшэдые ажалаар хангаха хэрэгтэ нүлөө үзүүлнэ. Энэ жэл тэдэнэй тоо 3 хубяар олошоронхой юм. Хэб түсэл зохёохо ажалай хэмжээн мүн лэ бага болоо, энээнһээ боложо тусхай шалгалтада эльгээгдэһэн түсэлэй дансануудай тоо хагсаа. Тиин барилга хэхэ зүбшөөлгэнүүдэй тоо 67 хубяар доошолоо. Ажалай эршэ хүсэ ажаглаһанай дүнгүүдээр захилаар хангалга нёдондоной энэ хаһатай зэргэсүүлхэдэ 40 процентээр доошо ороо. 2014 онһоо эхилжэ, барилгада эрхэтэдэй оруулалсадаг мүнгэнэй тоо саг үргэлжэ унажа байна. Байгша ондо барилгануудай тогтоохо ушарнууд олошорхо байха гээд яаманай мэргэжэлтэд хараална.

Барилгын һалбари хүгжөөхэ талаар гүрэн түрын зүблэлэй зүблөөн дээрэ байгша оной 17-до абтаһан шиидхэбэринүүдэй гүйсэдхэлгэ ехэ найдал түрүүлнэ. Юуб гэхэдэ, Юрэхылэгшын даабаряар ипотекын хэмжээн нэгэ бага доошолуулагдажа магад. Тиигэбэл, барилгын һалбари дахяад һэргэхэ һэн гээд яаман һайд һанамжална. Гэхэ зуура, федеральна зорилгото программануудта Буряад улас эдэбхитэйгээр хабаадалсана. Энэнь мүн лэ өөрын нүлөө асарха ёһотой. Байгша ондо татагдаһан мүнгэнэй хэмжээн аяар 50 хубида гэхэ гү, али 3,9 миллиард түхэригтэ хүрэжэ амагад. Энэ хадаа яаманай болон депутадуудай гол дурадхалнуудай нэгэн болоно.

Агаараар хүн зониие зөөхэ талаар байдал баһал хэсүү. Буряад уласта авиа-холбоо «Буряад нютагай агаарай лининүүдэй аэропортнууд» гэһэн акционернэ бүлгэм ябуулна, теэд үсөөхэн ниидэлгэһээ, аргагүй ехэ гаргашануудһаа боложо, энэмнай олзо мүртэй олоногүй. Жэл бүри гаргашануудынь 41 сая түхэриг бүридүүлнэ, харин олзо оршонь оройдоол 22 саяда арай хүрэнэ бшуу. Налогай федеральна албан зургаанай мэдээгээр тус эмхи панхаруутаха туйлдаа хүрэнхэй. Агаарай холбоо ябуулдаг компнанинууд гээ һаа, «Буряад авиалининуудые» зарим замуудһаа анхан түригшэ, һүлэй үедэ Нижнеангарск, Таксимо хүрэтэр ниидэлгэ эмхидхэжэ байһан ПАНХ нэгэдэлэй самоледууд лизингын үри шэринүүдэй түлөө хаагданхай. «Буряадай авиалининүүд» өөрын рейснүүдэй сагай гурим нэгэтэ бэшэ эбдэнэ гэжэ депутадууд гомдолтой. Тирэшэлэн, 8-һаа 11 болотор мянган түхэригэй таһалбаринуудай сэн олонхо зондо даамаар бэшэ байна.

Энэ талаар хото шадархи түмэр замай тээбэриие тэдхэһэндэ адляар тэдхэхэ аргануудые хаража үзэхэ гээд шиидхэбэри хуралдаан дээрэ абтаба. Июлиин 15 болотор  ажалай тусхай бүлэг энэ бэрхэшээл усадхаха жэшээтэй.

 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

26 Февраля 2021 г.

В Народном Хурале на очередной сессии предложили понизить пенсионный возраст для Бурятии

В Народном Хурале на очередной сессии предложили понизить пенсионный возраст для Бурятии

26 Февраля 2021 г.

В Бурятии после двух смертельных ДТП прошла внеочередная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения

В Бурятии после двух смертельных ДТП прошла внеочередная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения

26 Февраля 2021 г.

«Новые люди» в Бурятии дали старт политическому шоу «#ДебатыКандидаты»

Партия «Новые люди» объявляет о старте политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты, в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей. В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видео-заявок участников.

26 Февраля 2021 г.

В Бурятии до 2023 года разрешили узаконить «самоволки», построенные до 2011 года

Бесплатное предоставление участков с построенными до 2011 года домами в Бурятии продлили до 2023 года

26 Февраля 2021 г.

Бурятия получит 983 миллиона на переселение граждан из аварийного жилья

Бурятия получит 983 миллиона на переселение граждан из аварийного жилья

Лента новостей
26.02.2021

15:29 Политика и власть

В Народном Хурале на очередной сессии предложили понизить пенсионный возраст для Бурятии

15:20 Политика и власть

В Бурятии после двух смертельных ДТП прошла внеочередная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения

15:04 Политика и власть

«Новые люди» в Бурятии дали старт политическому шоу «#ДебатыКандидаты»

15:00 Культура

Начинающие кинодеятели Бурятии могут попасть на Питчинг дебютантов в Москву

14:40 Общество

В Бурятии Почта доставила местным жителям 300 тысяч электронных заказных писем

14:20 Экономика, бизнес

В Бурятии предложили делать удобрения из шкур животных

14:00 Общество

Народный Хурал Бурятии просит Госдуму доработать закон о собаках

13:36 Общество

В местах ДТП, в которых погибли люди, установлены недостатки улично-дорожной сети

13:20 Экономика, бизнес

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии более 70 миллионов в январе

13:00 Политика и власть

В Бурятии до 2023 года разрешили узаконить «самоволки», построенные до 2011 года

12:46 Общество

В Бурятии страусы начали нести зеленые яйца

12:20 Политика и власть

Бурятия получит 983 миллиона на переселение граждан из аварийного жилья

12:00 Общество

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов: если не создать условия, мы не сможем больше воспитать великих лыжников

11:40 Экономика, бизнес

Монголия открыла границу с Бурятией для грузовых автомобилей

11:30 Здравоохранение

Коронавирус в Бурятии: за сутки заболели 103, выздоровели 152 и один умер

11:20 Политика и власть

Депутат Михаил Гергенов: в Улан-Удэ необходим ремонт лыже-роллерной трассе

11:00 Политика и власть

В конституцию Бурятии внесли поправки на сессии Хурала

10:45 Актуально

В Хурале Бурятии утвердили первые в этом году поправки в республиканский бюджет

10:40 Политика и власть

Депутаты Хурала рассказали о проблемах Северобайкальска

10:30 Экономика, бизнес

Глава Бурятии обсудил с министром науки России судьбу ФГУП «Байкальское» в Кабанском районе

10:20 Политика и власть

О необходимости моста в Прибайкальском районе сказал на сессии депутат Дмитрий Дружинин

10:00 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала обратятся в Госдуму по поводу закона о собаках

09:42 Политика и власть

Вопрос о повышении платы за добычу волков поставили депутаты Народного Хурала

09:28 Происшествия

В Бурятии КАМАЗ столкнулся с бензовозом

09:27 Политика и власть

В Бурятии ветеранов тыла обеспечат инвалидными колясками

09:24 Экономика, бизнес

В Бурятии судебные приставы вернули работу сотруднику золотодобывающей компании

09:05 Экономика, бизнес

В Бурятии в прошлом году жаловались на рекламу роллов и прокладок

08:45 Экономика, бизнес

«Ростелеком» в Бурятии поддержал региональный чемпионат WorldSkills

08:20 Экономика, бизнес

В 2020 году в УФАС Бурятии поступило более 800 жалоб

07:41 Эко-Новости

В Бурятии начался ежегодный детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»«« Февраль 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

Система Orphus