Погода

В Бурятии завтра местами снег, днем до 11 мороза

Туризм в Бурятии

В Тункинском нацпарке Бурятии появился мобильный туристический дом

Отопительный сезон

В Муйском районе Бурятии местных чиновников оштрафовали за отсутствие запаса топлива

Дежурная часть. Происшествия

«Тишины хочу»: Житель Бурятии убил брата из-за шума

Зурхай

Зурхай на 7 декабря от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Парламентское обозрение

В Бурятии жители двухквартирных домов тоже теперь могут взять лес на ремонт

Политика и власть | Главное

Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Политика и власть 5 Июля 2018 г., 08:11

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын толгойлогшын анхаралда хэдэн дурадхал һанамжануудаа дамжуулаа.

Тэрэ тоодо, 2019 оной январиин 1-һээ хангалтын ажалшадые һургуулинуудай мүнгэн һангай мэдэлһээ гаргахые дурадхаа, шадаа һаа, мүнгэнэй байбал, 2018 оной сентябриин 1-һээ энэ хэрэг ябуулжа захалбал болохо һэн гэбэ. «Зарим һургуулинуудта иимэ гурим эхилэнхэй. Һургуулинууд имагтал зарлалайнгаа мэдэлдэ, гэбэшье мүнгэ салингынь муниципалитедһээ дамжуулагдана ха юм. Буряад уласай һанһаа багшанарай салин хангаха болоно, харин туһаламжын ажалшадай салин муниципалитедһаа гаргашалагдаха зэргэтэй. Иигэхэ гэбэл, аймагуудтаа жэлэй 400 сая түхэриг нэмэжэ дамжуулжа байха шухала. Энэ жэлэй дүүрэтэр 140 сая түхэриг олохо хэрэгтэй болоно», - гээд Стопичев ойлгуулна һэн.

Үшөө тиихэдэ, багшанарай гэр байрын түлөө түлбэринүүдые эрдэм һуралсалай яаманай мэдэлһээ гаргаад, ниитын байдал хамгаалгын яаманда даалгабал таатай гээд ажалай бүлэг дурадхаба. Энэ үүсхэл 2019 оной январиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ захалха юм. Мүнөөдэрэй байдалаар, гэр байрын түлбэринүүд багшанарта хүдөө нютагта байрлажа хүдэлһэнэй түлөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэ гэжэ тоологдодог гээд мэдээжэ. Хэмжээниинь хаа хаана илгаатай, гээд Стопичев тэмдэглээ, зарим аймагта 5-6 мянгада хүрэдэг, тиигэжэ багшын салинда оруулагдадаг гуримтай. 

Гадна, багшын салингай үндэһэн хүбиие 90% хүрэтэр үндылгэхэ хэрэгтэй, харин урмашуулгын хабида 10%-ень үлөөхэ гээд дурадхал дотор оруулагданхай. Тиигэбэл, улас түрын һанһаа үлүү мүнгэн гаргашалгдахагүй. Мүнөө сагта урмашуулгын хуби багшын салингай 30% -дэ хүрэжэ магад. Эды шэнээн мүнгэн анханайхяар, ангиин хүтэлбэрилэгшэдэ гэжэ Холбоото уласай мүнгэн һанһаа мүнгэнэй дамжуулагдадаг үеһөө үлэшэнхэй. Мүнөө тэрэ мүнгэн ерэхэеэ болинхой. Тэрэ 30% зарим тээ балай хараалагдахаяашье болëо. Һургуулинууд өөһэдөөшье энээниие арсадаг болоо. «Бидэ энэ иимэ хубаарилгые болигоод, 10%-ые урмашуулгада үлөөхые хуулиин ëһоор баталая», - гээд Стопичев тэмдэглээ.

Эдэ булта хубилалтануудые нэбтэрүүлбэлнай, багшанай салин 9,3%-ээр нэмэхэ байна, мүнгэн болгожо тоолоо һаа, 2,7 мянгаар салингынь дээшэлхэ гээд багсаамжалагдаба.

-Эндэ тэмдэглэхэ шухала, хаа хаагуур энэ хэмжээн хубилгагдажа магад шуу, зарим тээ 2 мянгаш байха, нүгөө тээ 1 мянган түхэриг бүридүүлжэ болохо, - гээд Стопичев тайлбарилна.

Гэхын хажуугаар, 2019 оной 1-дэхи кварталда ажалай энэ бүлэг мүнгэ салингай хубаарилагдаха хэм хэмжээ нарилан тоолохо, тиихэдээ мүнөөнэйхи шэнги нютагта хэды хүн ажаһуунаб гэжэ харалтагүй, харин һургуулида хэды үхибүүн һуранаб гэжэ хараада абаха гурим баримталха жэшээтэй. Хорооной түрүүлэгшын һанамжаар, эгээл энэ гурим одоол таатай байха. Теэд тэрээниие нэбтэрүүлхын тулада аяар 900 сая түхэриг хэрэгтэй болохо. Харин хаанаһаа тэрэ мүнгэ олохоб гэжэ энэ сагта эли бэшэ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

7 Декабря 2021 г.

Прокуратура Бичурского района нашла нарушения в работе органов местного самоуправления

Прокуратура Бичурского района нашла нарушения в работе органов местного самоуправления

6 Декабря 2021 г.

В Улан-Удэ новый начальник отдела в Комитете экономического развития и туризма

В Улан-Удэ новый начальник отдела в Комитете экономического развития и туризма

6 Декабря 2021 г.

Владимир Путин на Новый год исполнит желание мальчика из Бурятии

Владимир Путин на Новый год исполнит желание мальчика из Бурятии

5 Декабря 2021 г.

Главу Бурятии переизбрали в генсовет партии «Единая Россия»

Главу Бурятии переизбрали в генсовет партии «Единая Россия»

4 Декабря 2021 г.

В Бурятии назван фаворит среди кандидатов на главу Иволгинского района

В Бурятии назван фаворит среди кандидатов на главу Иволгинского района

Лента новостей
07.12.2021

16:29 Экономика, бизнес

Магазины Бурятии готовы к новогоднему наплыву покупателей

15:57 Образование

В Бурятии определились кандидаты на пост ректора ВСГУТУ

15:43 Экономика

Компания из Бурятии с помощью центра «Мой бизнес» начала сотрудничество с предпринимателем из Белоруссии

15:27 Эко-Новости

Лесники Бурятии преградили путь «черным лесорубам» и изъяли грузовик с древесиной

15:20 Культура

В обновленном корпусе Национальной библиотеки в Улан-Удэ приступили к установке оборудования

15:12 Погода

В Бурятии завтра местами снег, днем до 11 мороза

14:43 Культура

Библиотека из Улан-Удэ стала лауреатом премии «На Благо Мира»

14:14 Экономика, бизнес

В Бурятии на железную дорогу с начала года погрузили свыше 10 миллионов тонн груза

14:03 Спорт

Первенство Бурятии по фигурному катанию пройдет в Улан-Удэ

13:57 Общество

Военнослужащие Бурятии начали обучение по усовершенствованной системе

13:46 Здравоохранение

Валерий Амагыров назначен на должность замминистра здравоохранения Бурятии

13:29 Общество

На севере Бурятии жительница Багдарина начала выращивать микрозелень

13:04 Происшествия

Улан-удэнец после ссоры убил знакомого и попытался скрыться

12:31 Экономика, бизнес

Путин повысил минимальную зарплату для россиян до 13 890 рублей

12:11 Общество

Ветеран ВОВ из Бурятии получил нагрудный знак «80 лет битвы за Москву»

11:55 Общество

Улан-удэнца забрали в полицию за оскорбление медиков «скорой помощи», долго ехавших на вызов

11:40 Город

В Улан-Удэ продолжается большой «собачий рейд»

11:07 Общество

Осужденные Бурятии начнут производить детское мыло, порошки и моющие средства

10:54 Спорт

В Улан-Удэ проходит выставка про хоккей

10:52 Спорт

В Улан-Удэ открыли хоккейный сезон

10:39 Происшествия

На севере Бурятии снова провалился под лед автомобиль

10:39 Общество

Жителей Бурятии попросили не уезжать за границу в новогодние праздники

10:23 Здравоохранение

В Бурятии 228 новых случаев коронавируса, 8 человек умерли

09:26 Политика и власть

Прокуратура Бичурского района нашла нарушения в работе органов местного самоуправления

09:23 Общество

В Муйском районе Бурятии местных чиновников оштрафовали за отсутствие запаса топлива

09:16 Общество

В Северобайкальске судебные приставы вернули бывшему работнику строительной компании долг по зарплате

09:14 Происшествия

В Бурятии мужчина вышел из тюрьмы и разбил молотком всю технику в доме своей бывшей

08:30 Общество

Жители Бурятии могут оформить подписку на газеты и журналы с 30% скидкой

07:08 Общество

Зурхай на 7 декабря от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

06:17 Общество

В Тункинском нацпарке Бурятии появился мобильный туристический дом«« Декабрь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Sergio1

13.10.2021

Хотел покайфовать!? Где ОБЖ?
Слабоумные долго не живут.

В Улан-Удэ нашли в лесу тело подростка

инна

11.10.2021

помогайте коллеги и руководство театра, что за мода собирать у людей?

Артист театра «Байкал» попал в больницу в Корее, ему необходима финансовая помощь

Виктор

04.10.2021

Мраморная плитка, которая не меняет цвет от воды и обладает свойствами противоскольжения для безопасного хождения горожан, – отметил тогда мэр города Игорь Шутенков...Пусть хоть зиму то полежат...а там можно так смело и высказываться...  Трубанева тоже закатали под яйцо)))  кто только не хвалил...Сейчас яма на яме...руко*опые всё перекопали...

Площадь Революции в Улан-Удэ лишилась тротуарной плитки для экспертизы

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus