Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

Выборы в Бурятии

В России началась подготовка к выборам президента страны

Сельское хозяйство Бурятии

Зампред по АПК Бурятии: надо, чтобы сельхозпродукция из Бурятии попала на мировой рынок

Лесные пожары

В Бурятии Петр Мордовской поставил руководителю авиалесохраны «двойку» за кадровую работу

Будь бдителен

В Бурятии пьяная беременная женщина убила сожителя и пыталась выдать это за суицид

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

Новости на бурятском языке | Главное

Юлия Жамбалова Арадай Хуралай удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудаа тушааха

Новости на бурятском языке 06 Ноября 2014 г., 10:11

Арадай Хуралай депутат Юлия Жамбалова парламентын удаадахи сесси дээрэ эрхэ уялгануудай тушааха. Энээн тухай Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов дуулгаба.

Мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын анхан дуулгаһанай ёһоор, Жамбалова ноябриин 5-да үнгэрһэн наймадахи сесси дээрэ Хүн зоной эрхэнүүдые хамгаалагшаар томилогдоо һэн гээд һануулая. Тиигэхэдэ 40 депутат «зүбшөөнэб» гэжэ, харин 16 хүн «буруушаанаб» гэжэ дуугаа үгэһэн байгаа. Мүнөө сагта Юлия Жамбалов улад зондо юридическэ туһаламжа олгуулдаг мэдээсэлэй-эрхэ хамгаалгын нютаг можын түбэй юрэнхылэгшээр хүдэлнэ. Тиишээ жэл бүри 800-аад хүн хандадаг аабза. Олон тоото мэдүүлгэнүүдэй харуулһаар, республикын олонхи зон хайшаа хандахаяа, хайшан гэжэ мүргэл гуйлта зохёодог юм гэжэ мэдэхэгүй ябана.

- Жамбалова депутадай ажалаа орхихо баатай. Тэрэнь шэнэ ажалдань харша болохо болоно бшуу. Удаадахи сесси дээрэ энээн тухай асуудал табигдаха, - гээд Павлов тэмдэглэхэ юм.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
17.10.2017

11:55 Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

11:49 Происшествия

Улан-удэнец избил и ограбил друга

11:29 Экономика, бизнес

Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

11:11 Территории

В Бурятии директоров лесхозов и лесничеств отчитали за пьянство на работе

10:52 Общество

Российский детский фонд выделит стипендии талантливым детям из Бурятии

10:50 Происшествия

В Бурятии скончалась девочка, которую пьяный водитель сбил на «зебре»

10:43 Эко-Новости

В Бурятии Петр Мордовской поставил руководителю авиалесохраны «двойку» за кадровую работу

10:37 Политика и власть

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

10:35 Культура

Пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев выпустил дебютный альбом

10:22 Общество

Суд обязал засчитать внесённые через БайкалБанк деньги за тепло

10:19 Политика и власть

В Народном Хурале Бурятии стартовало обсуждение бюджета на 2018 год

10:07 Происшествия

В Улан-Удэ задержали сбежавшего из Иркутской колонии осужденного

10:05 Происшествия

В Бурятии две женщины пытались обокрасть железнодорожную базу

09:57 Политика и власть

В Бурятии районные депутаты поднимут вопросы исполнения «майских указов»

09:51 Общество

Полиция Бурятии нашла 12 нелегальных мигрантов

09:46 Общество

В Бурятии нашли подростка, пропавшего еще весной

09:15 Политика и власть

Глава Бурятии принимает участие в форуме в Сколково

08:58 Эко-Новости

Активисты ОНФ убрали свалку в Кяхте

08:51 Образование

В Бурятии выбирают лучшего учителя музыки

08:20 Экономика, бизнес

Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

07:49 Общество

Буряад уласта энэ сагһаа наһа гүйсөөгүйшүүлдэ электрон тамхи худалдаһанай түлөө ялада татагдадаг болохо

07:44 Политика и власть

Нового главу Селенгинского района Бурятии выберут в декабре

07:36 Город

Мэрия Улан-Удэ сообщила, где в городе расширили дороги и перекрестки

07:29 Город

На главной площади Улан-Удэ посадили голубые ели

07:23 Город

В Улан-Удэ представили варианты строительства третьего моста через Уду

07:08 Общество

В Бурятии бесследно пропала мать троих детей

07:02 Культура

Минкульт России намерен «заморозить» пристрой к Национальной библиотеке в Улан-Удэ

06:22 Территории

ВСЖД снова меняет расписание поездов дальнего следования

06:17 Общество

Команда Бурятэнерго прошла в финал республиканской лиги КВН

06:09 Общество

«Эмхи гуримшуулха шухала»: Буряадай улад зон балконоо тусхай хэбээр шэллэхээр уялгалагдаба

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Александр

09.10 12:27

Закон конечно нужный. Фасады многих жилых домов выглядят пестро и негармонично. Но вид города портят в большей степени хрущевки и неблагоустройки, а также мусор во дворах. Мне кажется нужно начать с уборки и причем генеральной, а балконы....

Мэрия Улан-Удэ рассказала, как будет работать новый закон «о балконах»

Парфирич

08.10 14:17

Константин Коханов: Позор властям, на несогласованных митингах «по всей России», в поддержку Алексея Навального, задержали почти триста человек.
#####
Как жаль, что только задержали,
Пора сажать и высылать,
Всех тех, кто раньше не сбежали,
Туда, где «божья благодать».
Где пуль резиновых не жалко,
И водомёты всюду есть,
И митингующим не жарко,
И лет на двадцать можно сесть.

В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку Алексея Навального

Система Orphus