Новый год

Агентство лесного хозяйство подвело итоги охраны елочек в предновогодний период

Погода

По Бурятии сегодня ночью ожидается 32 мороза

Отопительный сезон

ТГК-14: В Бурятии запасы угля на всех ТЭЦ превышают плановый норматив

Будь бдителен

В Бурятии вынесли приговор женщине, ложно обвинившей троих мужчин в изнасиловании

Новости Азии

В 2016 году Бурятия торговала с Китаем, Монголией, Украиной и Таджикистаном

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала проинспектировали АО «Молоко Бурятии», подробности

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хуралда үйлэдбэрилхы эмхинүүдэй ажабайдал гуримшуулха хуули абаха тухай асуудал табигдаа

Новости на бурятском языке 03 Декабря 2014 г., 10:12

Арадай Хуралай ээлжээтэ, наймадаха сесси дээрэ үйлэдбэрилхы эмхинүүдэй ажабайдал гуримшуулан хинаха тухай хуули абаха шухала гэһэн асуудал Россиин Холбоото Уласай коммунис партиин гэшүүн, депутат Баир Цыренов бусадай үзэмжэдэ дурадхаба. Энэ асуудалаа тэрэ 2015 оной, мүн 2016-2017 онуудай хугасаада баримталагдаха бюджет тухай хуулиин харагдажа байха үедэ табиһан байна. Тэрэнэй һанамжаар, нютаг можодомнай иимэрхүү хуули абаха саг ерээ. Юуб гэхэдэ, олонхи үйлэдбэрилхы эмхинүүдтэ гайтайхан байдал тогтонхой. Онсолон, Локомотив-вагон заһабарилгын, Сэлэнгын ЦКК, Улаан-Үдын түмэр хүүргын гэхэ мэтэ компани бүлгэмүүдые тэрэ нэрлээ. Гэхын хажуугаар, эдэ предприятинуудай олзонууд эндэһээ гадаада тээшээ дамжуулагдана. Компанинуудай эзэд бүридхэлдэ Буряадай дэбисхэр дээрэ абтанхай бэшэ ха юм.

- Манай фракци энэ асуудал шэнжэлжэ эхилэнхэй. Тиимэ һэн тула үйлэдбэрилхы предприятинуудай ажабайдал гуримшуулха тухай хуулиие дэмжэхыетнай эртээнһээ гуйнаб. Юуб гэхэдэ, федеральна хэмжээндэ энэ хуули абахада нилээд хэсүү байгаа. Мүнгэеэ гамнаха саг ерээ, тэрэгүй һаа, бэшээр яагаад мүнгэтэй байхабибди? Ганса хари гүрэнүүдэй эд худалдаг супермаркедуудай аша оршоһоо бидэ ажамидархагүйлди, - гээд Цыренов нэмэжэ хэлэһэн байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
23.01.2017

11:08 Политика и власть

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын проведет "прямую линию" с населением

11:03 Погода

По Бурятии сегодня ночью ожидается 32 мороза

10:57 Общество

На 14 лет отправили в колонию мужчину, изнасиловавшего дочь своей сожительницы-сестры, в Бурятии

10:53 Политика и власть

Владимир Павлов: «Единая Россия» готова к открытой и честной конкуренции на выборах

10:43 Культура

Бурятская команда КВН «Хара Морин» вошла в состав высшей лиги

10:37 Экономика, бизнес

«Сибирский цемент»: в 2017 году ситуация на цементном рынке Сибири останется сложной

10:34 Экономика, бизнес

В 2016 году Бурятия торговала с Китаем, Монголией, Украиной и Таджикистаном

10:24 Спорт

На Байкале пройдет турнир по ледовому гольфу

10:21 Общество

Иркутский курсант на полигоне военного училища выстрелил себе в голову

10:17 Общество

В Бурятии вынесли приговор женщине, ложно обвинившей троих мужчин в изнасиловании

09:05 Общество

ЦРУ рассекретило документы о Бурятии: данные об этнических группах и военных объектах

08:53 Общество

В Бурятии создали Байкальскую экологическую коалицию

08:19 Город

Мужчине, которого задержали с боеприпасами на вокзале Улан-Удэ, дали год

08:06 Политика и власть

В Бурятии увеличат дотации районным бюджетам

07:50 Экономика, бизнес

ТГК-14: В Бурятии запасы угля на всех ТЭЦ превышают плановый норматив

07:39 Политика и власть

Александр Чепик прокомментировал свой возможный уход с поста зампреда по экономике в Бурятии

07:35 Происшествия

В Улан-Удэ отсидевший рецидивист изнасиловал женщину, которая шла на работу

07:24 Общество

В Бурятии под контролем судебных приставов в больнице установили пандусы

07:12 Культура

Продолжение бурятской комедии «Байкальские каникулы» выйдет на экраны страны уже в апреле

06:56 Общество

В Улан-Удэ разгорается скандал вокруг предоставления жилья погорельцам

05:54 Общество

В тюрьмах Бурятии изъяли 850 граммов наркотиков и 302 незаконных сотовых

05:37 Общество

В Улан-Удэ задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении местной жительницы

05:27 Экономика, бизнес

20 человек на место составляет в Улан-Удэ конкурс среди молодых специалистов

05:12 Происшествия

В пригороде Улан-Удэ 33-летний водитель сбил двух женщин

05:00 Происшествия

В Бурятии водителей из-за морозов просят воздержаться от дальних поездок

03:00 Погода

В Улан-Удэ из-за мороза вновь отменили занятия с 1 по 4 классы

22.01.2017

09:59 Общество

В Бурятии вальщик леса в свободное от работы время нарубил сосен на 175 тысяч рублей

09:55 Происшествия

В Улан-Удэ задержали мужчину с двумя килограммами наркотиков

09:43 Экономика

Депутаты Народного Хурала проинспектировали АО «Молоко Бурятии», подробности

09:03 Общество

14 тысяч человек окунулись в воду в Бурятии в Крещение

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Людмила Тимофеева

20.01 05:19

Уважаемый Арнольд Кириллович! Я глубоко уважаю Вашу активную деятельность в высших эшелонах власти! Выражаю благодарность за высокую оценку Вашей  работы. Горда за всю Бурятию! Ждём у себя на Родине. Международный форум, который пройдёт в июле на Байкале, даст новый импульс к развитию нашей республики!  

Арнольд Тулохонов: Я не Барак Обама

Людмила Алексеевна

20.01 05:07

Давно назрела необходимость сокращения отчётности учителей!

В Бурятии займутся проблемой сокращения отчетности учителей

Александр

19.01 10:41

Да вы хоть 50 сессий Проведите, толку 0. Посмотрите вокруг на проблемы жизни народа, сидите жирные коты. Послушать Чепика мы в Сингапуре живем. Позор.

Депутаты Народного Хурала Бурятии в 2016 году провели 10 сессий

Сергей

17.01 07:11

Байкало-Ангарская прокуратура проверяла и выявила, что 25 рыболовецких совхозов деньги под квоту получали, обратной связи нет. То есть омуль реально не выпускался. Вот тут вообще не понятно, какая связь между рыбодобывающими предприятиями и рыборазведением? Рыбоводные заводы не могут производителей и икру заготовить только по причине того что омуля в реках нет. Вылавливается он! Посмотрите на трассе М55 сколько икры продается! Запрет нужен тотальный!

В Бурятии проверят результативность разведения омуля

Система Orphus