Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Баунтовский район просит рассмотреть на съезде депутатов вопрос о вольном приносе золота

Погода

В Бурятии сохраняется пасмурная погода: завтра местами дожди, днем по Прибайкалью до+23

Сельское хозяйство Бурятии

В Бурятии вслед за тушенкой на соответствие ГОСТу проверят масло

Лесные пожары

В Бурятии сняли режим ЧС

Будь бдителен

В МВД по Бурятии рассказали, где можно оформить справку о судимости

Новости Азии

Улан-Удэнский авиазавод до конца года поставит три вертолета в Китай

Новости на бурятском языке

Цырен Доржиев: 2018 оной мүнгэн һангаа бүридхэхэдөө олзо оршодо анхаралаа хандуулха шухала

Парламентское обозрение

Депутат-коммунист выступил перед зданием Народного Хурала против муниципального фильтра

Новости на бурятском языке | Главное

Һунгагшадай захяа тухай хуулиие хүнгэдхэхэ байгаа гээд Арадай Хуралай депутат Виктор Малышенко тоолоно

Новости на бурятском языке 01 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта belgorod.er.ru

Иимэ һанамжаяа депутат мэдээсэлэй “Восток-Телеинформ” агентствын сурбалжалагшада интервью үгэхэдөө дуулгаа.

-Һунгагашадай захяа тухай хуулида бүхы захяануудые тааруулхань угаа хүндэ байдаг  гээд бишье, минии хамта хүдэлдэг нүхэдэшье тоолодог. Улад зондоо  туһалха гэхэдэ харша баримтануудыень хүнгэдхэхэ шухала. Тиимэһээ тэрэ хуулидаа дахяад бусаха байхабди. Энэ хэрэгэйнгээ бүтээ һаань хүнүүдэй нилээд олон захяа гүйсэдхэхэ бэлэй, - гэжэ Арадай Хуралай депутат бодомжолно.

Гүрэн түрын байгуулалтын талаар хороондо ороһон захяанууд олонхи ушартаа хүн зоной байра байдалда хабаатай байгша. Энэ хадаа зайн галай, гэр-байрын ажахын талаар, тойронхи газар талмайнуудые өөдэ татаха тухай, һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд тушаа  болон бусад асуудалнууд болоно.

-Жэшээлхэ болобол, манай партиин нэрээр 200 гаран захяа ороо, тэдэнэй үсөөхэниинь лэ  хуулиин эрилтэнүүдтэ таарагша.  Гэбэшье һаань, ажаһуугшадайнгаа гуйлта эрилтэнүүдые саашадаашье олоор  абажа, бэелүүлхые э оролдожо байхабди, - гээд Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшын орлогшо эсэслээ.  

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
25.07.2017

12:42 Город

Аркадий Дворкович остался доволен ремонтом на улан-удэнских дорогах

12:28 Экономика, бизнес

Правительство России готово рассмотреть возможность строительства двух энергоблоков на Улан-Удэ ТЭЦ-2

12:12 Политика и власть

Эксперты: Вячеслав Мархаев намеренно выбыл из предвыборной гонки за пост главы Бурятии

11:24 Общество

В Иркутске Дню железнодорожника посвятят благотворительный забег

11:14 Общество

В Бурятии завтра снова проверят систему оповещения

11:04 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщило Аркадию Дворковичу, насколько выросли пригородные перевозки в Бурятии

10:59 Происшествия

В Бурятии водитель грузовика сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком

10:43 Экономика, бизнес

Цифровые сервисы Сбербанка стали лучшими в Центральной и Восточной Европе

10:20 Погода

В Бурятии сохраняется пасмурная погода: завтра местами дожди, днем по Прибайкалью до+23

10:11 Город

В Улан-Удэ бизнесвумен за долги лишилась машины

09:40 Происшествия

Житель Бурятии обокрал студента на Байкале

09:26 Экономика, бизнес

Минтранс России поможет сделать регулярными авиаперевозки компании «Победа» из Улан-Удэ

09:16 Город

В Улан-Удэ разыскивают мужчину, ранившего ножом на дороге водителя

09:12 Экономика, бизнес

Аркадий Дворкович: В Бурятии электроэнергия подешевеет на рубль

09:00 Город

Улан-удэнцы не торопятся чипировать собак

08:43 Город

Группа «Сплин» даст концерт в Улан-Удэ

08:32 Город

Электрические сети Улан-Удэ отремонтируют на 43 миллиона рублей

07:26 Общество

HeadHunter: В Улан-Удэ активнее всего ищут работу женщины 26-35 лет

06:51 Происшествия

Житель Бурятии, угрожая продавцу, опустошил кассу магазина

06:30 Экономика, бизнес

ВСЖД ввела новые билеты с указанием обязательных в поездке услуг

06:11 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов попросил жителей республики заранее ознакомиться с платными услугами авиакомпании «Победа»

05:59 Территории

Масштабная внезапная проверка боевой готовности войск стартовала в Бурятии и Забайкалье

05:37 Эко-Новости

Минприроды России присоединилось к экологическим акциям «360 минут» на Байкале

05:28 Общество

В Бурятии врачи спасли беременную девушку, упавшую со второго этажа

05:04 Происшествия

В Бурятии утонул трехлетний ребенок

05:00 Экономика, бизнес

Гендиректор строительной компании из Улан-Удэ возместит неуплаченные в бюджет почти семь миллионов рублей налогов

04:52 Происшествия

В Бурятии пьяная женщина напала на полицейского

04:42 Общество

Почти тысяча жителей северных поселков Бурятии и Забайкалья посетили поезд здоровья "Академик Фёдор Углов"

04:38 Происшествия

В Бурятии водитель «Тойоты» сбил корову, пострадал пассажир иномарки

04:26 Политика и власть

Тарифы на свет обсудит прибывший в Улан-Удэ зампред правительства России Аркадий Дворкович

«« Июль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Опрос

  1. На каком наименьшем расстоянии до ближайшего рельса нужно остановиться, если вы приближаетесь к переезду без шлагбаума и там едет поезд?

lena

24.07 16:40

Это не заключенный, а осужденный  к обязательным работам, то есть без изоляции от общества, в уголовно-исполнительной инспекции, стоят на учете граждане, которые не отбывают наказание в колониях

В Бурятии работник УФСИН за взятку освободил заключенного

Наталья Владимировна

24.07 04:20

Здравствуйте!
В 2016 году был начать ремонт дороги в Заиграевском районе примерно от Ташелана в сторону Кижинги. По плану было отремонтировать 26 км дороги, на деле ремонт был начать- местами произведена отсыпка, дорога в ужасном состоянии, ремонт до сих пор не закончен. Прошу пояснить будет ли продолжаться ремонт дороги и когда?

На трассе Улан-Удэ – Заиграево появятся новые остановки и освещение

Надежда

23.07 18:51

Что толку уже нет билетов.  Не успели рекламировать расхватали свои. Так получается!

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы Москва - Улан-Удэ за 999 рублей

111

23.07 04:09

причем тут Шувалов? вы что-то путаете ))))

В Бурятии ожидается визит Аркадия Дворковича

Система Orphus