Новый год

300 киловатт в подарок подарит АО «Читаэнергосбыт» победителям предновогодней акции

Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем до 26 мороза

Отопительный сезон

В Бурятии прокуратура обязала обеспечить нормативный запас топлива на котельной курорта на Байкале

Будь бдителен

Из магазина в центре Улан-Удэ украли четыре айфона

Новости Азии

Минэнерго России предложило Монголии строительство новых ЛЭП как альтернативу ГЭС на Селенге

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

В Народном Хурале начали рассматривать претендентов на основные посты в кабинете министров

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо нютагай өөһэдын хүтэлбэрилгын ёһо гурим хубилгаха тухай хуулин проект шүүмжэлжэ орхёо

Новости на бурятском языке 19 Июня 2014 г., 05:06

Фото: с сайта kprf.ru

Гүрэнэй Дүүмэдэ түрүүшын уншалгаар абтаһан тэрэ проектые Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гурэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко тайлбарилжа үгэбэ. “Восток-Телеинформ» агентствын сурбалжалагшада Малышенко Гүрэнэй Дүүмэдэ бэеэрээ тэрэ үедэ байгааб гэжэ хөөрөө.

- Юристнуудай, депутадуудай, Свердловск хотын мэр Евгений Ройзманай гэхэ мэтэ зонуудай һанамжануудые шагнааб. Тэдэнэй дунда нэгэнииньшье һайн хубилалтанууд хэгдээ гэжэ бодомжолһон хүн үгы. Нэгэдэхи муунь гэхэдэ, бүгэдын һунгаһан депутадуудай тоо үсөөрүүлэгдэнэ. Хоёрдохинь гэбэл, мэр гү, али аймагай зүблэлэй түрүүлэгшэ гурбан зиндаагай аргаар һунгагдахадаа зонһоо холо таһархай байха. Гурбадахи муунь гэхэдэ, хото городуудай районууд амяарлагдахадаа хуу булта анги боложо хахаржа магад, - гээд Малышенко тэмдэглээ.

Гэхэ зуура, зарим тушаалтан болон депутадууд дээрэ дурдагдаһан хуулиин проектые зүб гэжэ һанамжална. Тэдэнэй бодоходо, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин байгуулалтые хубилгахада тэрэнь нютагай засаг зургаануудые хүн зондо бүри дүтэлүүлхэ, харюусалгыень дээшэлүүлхэ гээд ойлгуулха байна. Тус хуулиин хоёрдохи уншалгада регионуудай дурадхалнууд хараада абтаха жэшээтэй гээд тэмдэглэе.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
15.12.2017

12:42 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем до 26 мороза

11:46 Эко-Новости

Минэнерго России предложило Монголии строительство новых ЛЭП как альтернативу ГЭС на Селенге

11:42 Политика и власть

Выборы президента России назначили на 18 марта 2018 года

11:26 Культура

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

11:23 Общество

В Бурятии обнаружили смертельно опасную жидкость для мытья стекол

10:35 Спорт

Новый министр спорта Бурятии примет участие в российском форуме

10:29 Экономика, бизнес

В Бурятском УФНС рассказали, чем грозит неуплата налогов

10:16 Политика и власть

ЦИК: Не менее 12 человек претендуют на пост президента России

10:07 Общество

Мальчик из Бурятии стал президентом «Океана»

10:05 Происшествия

Житель Улан-Удэ ночью ограбил менеджера офиса

09:53 Происшествия

Из магазина в центре Улан-Удэ украли четыре айфона

09:41 Общество

Бурятия оказалась на втором месте в России по патриотизму

09:14 Общество

Не выше 18 градусов: Жители Заиграево в Бурятии замерзают в своих квартирах

09:10 Происшествия

Жителя Забайкальского края задержали в Бурятии с нелегальным оружием

09:06 Происшествия

В Бурятии мужчина, обидевшись на шутку, зарезал знакомого

08:30 Общество

74 ребенка из Бурятии отправятся на Кремлевскую елку

08:27 Происшествия

В Улан-Удэ осужденного за кражу поймали по отпечаткам за новое преступление

08:20 Спорт

В Бурятию приедет всемирно известный боксер Руслан Проводников

08:14 Происшествия

В Бурятии молодой человек украл у спящих хозяев частного дома телефон и карту

08:00 Политика и власть

В Народном Хурале начали рассматривать претендентов на основные посты в кабинете министров

07:57 Экономика, бизнес

Сбербанк получил сертификат соответствия международному стандарту по кибербезопасности

07:54 Общество

В Улан-Удэ пройдет зимний фестиваль «Выходи гулять!»

07:30 Экономика, бизнес

В Бурятии прокуратура обязала обеспечить нормативный запас топлива на котельной курорта на Байкале

07:27 Культура

В Улан-Удэ Русдрам провел новогоднюю фотосессию в стиле «стимпанк»

07:12 Город

ТГК-14 объяснила причину ремонтных работ в центре Улан-Удэ

07:10 Территории

В Бурятии внесли представление еще одной компании, из-за которой замерзали жители Северобайкальска

07:09 Происшествия

В Бурятии женщина спрятала 10 кусков гашиша для своего сына в буузах

06:59 Общество

В Бурятии выявили пункт приема леса в жилой зоне

06:58 Происшествия

В Бурятии бухгалтер по просьбе начальника не удерживала с ее зарплаты деньги за кредит

06:50 Территории

В Бурятии мигранта зарегистрировали в сгоревшем два года назад доме

«« Декабрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Коробенкова

10.12 16:19

Валерий Вениаминович,Вы были хорошим и доступным для людей министром здравоохранения!Я уверена,что и на новом месте Вы принесёте только пользу!Спасибо Вам за то,что Вы есть!

Экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников: работа министра не сахарная

L

10.12 07:23

Идиоты, только деньги в землю закапывать. По этой речке летом только на воздушной подушке можно плавать. Кто будет в эти суда вкладываться? Да и туристу на таком судне без бирушей не обойтись. так что за бюджетные деньги гравия накопают и продадут да по карманам распихают. Привычно уже:(

На Селенге в Бурятии углубят дно и займутся речным туризмом

Георгий

07.12 05:10

А откуда этот мальчик ? Из Бурятии !  А кто его родители ? А в какой школе он учится ? А остальное трын-трава

В Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев попросил больше не обсуждать выборы президента в школе №25

Система Orphus