Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

Молодые ученые Бурятии - научное поколение или современные предприниматели, обсудили в Народном Хурале

Погода

В Бурятии завтра мокрый снег, днем до 10 тепла

Выборы в Бурятии

В Бурятии выбрали кандидатов на опустевшее кресло депутата Народного Хурала

Будь бдителен

В Улан-Удэ двое мужчин жестоко расправились с молодой девушкой

Новости Азии

Почта России открыла рейсы из Китая

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд дүүрэн үүргэтэй сахим карта тухай хуули буруушааба

Парламентское обозрение

В Бурятии директор школы выиграла праймериз «Единой России» в Народный Хурал

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралда социальна-экономическэ хүгжэлтын программын хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тоосоонууд шагнагдахань

Новости на бурятском языке 16 Июня 2014 г., 08:06

Фото: с сайта forum.ribca.net

2011-2015 онуудта хүн зоной ажабайдал һайжаруулха хэмжээнүүдые хараалһан түсэбүүдые баталһан тус программые Арадай Хуралай үзэмжэдэ регионой толгойлогшо Вячеслав Наговицын дурадхаха юм ха. Энэ үйлэ хэрэг июниин 17-до зарлагданхай. Заншалта ёһоороо Арадай хуралай һунгамалнуудһаа гадна аймаг хотонуудай түлөөлэгшэд, правительствын, яаман зургаануудай тушаалтад, мүн олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сурбалжалагшад тэндэ байлсаха.

Энээнэй урда тээ СЭР гэгдэдэг Буряадай энэ программа федеральна зиндаагай тиимэ программатай зүрилдэнгүй таарамжатай гээшэ гү гэжэ шэнжэлэлгын хэлсэлгэ Зүүн зүгэй – Сибириин технологи болон хүтэлбэрилгын гүрэнэй университедэй дэргэдэхи докторнуудай соведтэ болоһон байна. Мэргэжэлтэдэй һанамжаар, алдуу эндүүнүүд үзэгдүүгүй, зүгөөр гүрэнэй президентын майн зарлалнууд гэжэ нэршэһэн даабаринууд эндэ барагсаан оруулагданхай. Тэрэшэлэн нэмэри индикаторнууд оруулагдаа. Тэрэ тоодо 32 индикатор дунда хугасагай гэжэ, мүн 29 индикатор холын хараагай гээд программада нэмэгдэһэн байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

Лента новостей
27.03.2017

12:14 Происшествия

В Улан-Удэ двое мужчин жестоко расправились с молодой девушкой

11:58 Здравоохранение

В Бурятии растет заболеваемость туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных

11:53 Политика и власть

Экс-зампред Бурятии Александр Чепик все-таки стал премьер-министром Карелии

11:37 Погода

В Бурятии завтра мокрый снег, днем до 10 тепла

11:34 Экономика, бизнес

Бурятстат: Средняя заработная плата в 2016 году составила 35 тысяч рублей

11:14 Культура

Санкт-Петербургский Большой театр кукол представит в Улан-Удэ пять спектаклей для детей и взрослых

10:58 Происшествия

В Бурятии с поличным задержали скотокрадов

10:51 Культура

Актер Юрий Соломин с малым театром России приедет в Улан-Удэ

10:40 Эко-Новости

На Байкале запретят кататься на квадроциклах

10:36 Происшествия

В Бурятии задержали мужчину, изнасиловавшего девочку три года назад

10:29 Образование

163 жителя Бурятии досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку

10:12 Общество

Жители Бурятии оценили вышедшую в эфире Первого канала игру «Хара Морин» в Высшей Лиге КВН

10:02 Общество

Как защитить поголовье свиней от африканской чумы – рекомендации Россельхознадзора

09:54 Общество

МРСК Сибири выиграла главный приз «Байкальской рыбалки»

09:46 Спорт

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова стал серебряной призеркой чемпионата России

09:36 Здравоохранение

В Бурятии родители отказываются ставить пробу «манту» детям, которую обязывают делать школы и детсады

09:26 Экономика, бизнес

6 самолетов и 4 вертолета арестовали судебные приставы у Бурятских авиалиний

09:08 Экономика, бизнес

Уральские авиалинии озвучили стоимость билета из Улан-Удэ до Москвы

08:56 Экономика, бизнес

В Бурятии дали старт освоению нового месторождения урана

08:28 Культура

Актер Сергей Плотников представит в Улан-Удэ комедийный спектакль

08:01 Экономика, бизнес

В Иркутской области на владельца фермы, где вспыхнула африканская чума, завели дело

07:59 Культура

Русский драмтеатр из Улан-Удэ с большим успехом представил «Фронтовичку» в Красноярске

07:48 Актуально

Театр песни и танца Байкал в федеральном проекте «Танцуют все!»: подробности

06:51 Культура

Театр «Байкал» стал лидером голосования на федеральном проекте «Танцуют все!»

06:42 Происшествия

В Бурятии задержали очередного любителя каннабиса

06:07 Политика и власть

В Бурятии директор школы выиграла праймериз «Единой России» в Народный Хурал

06:06 Экономика, бизнес

В Иркутской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

05:51 Культура

Актеры театра Русской драмы Улан-Удэ сняли видеоролик к международному дню театров

05:47 Спорт

Бурятский спортсмен стал победителем первенства России по пулевой стрельбе

05:44 Экономика, бизнес

Холдинг «Сибирский цемент» поддержал акцию «Час Земли»

«« Март 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
28
29
30
31
 
 

Опрос

  1. Будете ли Вы пользоваться мобильным приложением Интернет-магазин Мегатитан?

Сказка

24.03 06:43

хахах видимо везде кроме Главпочтамта, там он сломан уже больше полугода

Почта России внедряет электронные очереди в отделениях Улан-Удэ

Иван

24.03 04:12

Ерунда!
Это было мое обращение. Лесхоз вообще обнаглел. Им вообще на все и на всех наплевать, ломают изгороди, уничтожают имущество людей. Это какой-то беспредел. Ни полиция, ни прокуратура, ни агентство лесного хозяйства, никто никаких мер не принимает. Говорят, что нарушений нет. Я даже через депутата хурала обращался во ВСЕ структуры в республике, отреагировал только минсельхоз. Я не заметил, чтоб кто-то понес наказание. Все очень нагло себя ведут!

В Бурятии наказали начальника лесхоза, который завалил участок местного жителя бревнами

Сем

23.03 13:03

Мила, можешь
Но для этого нужна доверенность
Просто так тебе не отдадут чужие паспорта болельщика

Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA – 2017 поступила в Бурятии

Система Orphus