Гражданская оборона

Месяц гражданской обороны в Бурятии: как вести себя в толпе, советуют специалисты

Погода

В Улан-Удэ на выходных ожидается 19 градусов мороза

Отопительный сезон

Перебои с теплом и горячей водой в Улан-Удэ могут продолжаться до декабря

Последние новости по БайкалБанку

БайкалБанк официально признан банкротом

Будь бдителен

В Бурятии за сутки произошло более 700 ДТП

Новости Азии

Турфирмы Бурятии, Монголии и Китая будут продвигать «Великий Чайный Путь»

Новости на бурятском языке

Улаан-Үдэдэ Арадай Хуралай амаралтын һүүлээрхи түрүүшын ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Парламентское обозрение

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов: в Бурятии душат малый бизнес

Новости на бурятском языке | Главное

Матвей Гершевич: Гүрэнэй дэмжэлгын ашаар Буряад орондо нарайлагшадай тоо жэл бүри дээшэлнэ.

Новости на бурятском языке 06 Июня 2014 г., 09:06

Фото: с сайта 277000.xn--p1ai

Буряадай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич Улаан-Үдэдэ Уласхоорондын XI дүгээр “Россиин айл бүлэ” гэһэн конгресс нээлгэбэ. Айл бүлэнүүдые, эхэ болоод үхи хүүгэдэй эрхэнүүдые хамгаалха талаар гүрэн түрын зүгһөө холын хараатай хэмжээ ябуулганууд, илангаяа, абтаһан хуули ёһонууд республика дотор нарайлха ушарнуудай тоо жэл бүри дээшэлүүлнэ гээд спикер мэдээсээ. “Демографическэ байдал һайжаруулха хэрэгтэ энэмнай тон ехэ хабаатай”, - гэжэ тэмдэглэхэнь зүйтэй.

Нёдонодоной баримтануудаар бүхэли жэлдээ арад зоной олошорхонь ажаглагдажа байгаа. Тиин жэлэй эсэсэй дүнгүүдээр республика 5607 хүнөөр нэмээ. Энэмнай урдахи 2012 онойхиһоо 13,5% -оор дээшэлһэн удхатай. Юрэнхыдөө, 2013 ондо 17 145 нялха нарайнүүд түрэгдөө гэхэ гү, али 179 –өөр урзанданайхиһаа дээшэлээ.

Регион дотор олон үхибүүдтэй айлнуудта онсо анхарал хандуулагдана. Жэшээнь, зургааһаа дээшэ үхибүүтэй айлда мүнгэн туһаламжа хараалагданхай, тэрэшэлэн гурбан гү, али тэрээнһээ дээшэ үхибүүдтэй айлда буусаяа бариха газарнуудые миинтээр үгэхэ, үгы һаа гэр абаха тэдхэмжэ хараалһан республикын хуулинууд абтанхай. Гадна олон үхибүүтэн эмшэлгын, һуралсалай, хүүгэдэй амаралтын талаар хүнгэлэлтэнүүдтэ хүртэхэ эрхэтэй.

- Ядаруу байдалтай айлнуудай тоо шадаал һаа үсөөрүүлхэ, амиды түрэлхидэй байхада үншэн үлбэр үлэхэ ушарнуудые усадха шухала, -гээд Гершевич тэмдэглээ.

Нёдонодо 122 үхибүүн үргэгдэжэ айлда абтаа, 4 мянган хүүгэн харгалзалгада оруулагдаа. Согсолходо, хүүгэдэй байшангуудһаа үргэмэл айлда ороһон хүүгэдэй тоо 44%-до хүрөө.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

17 Марта 2016 г.

Буряад уласта квадроцикл болон саһан дээгүүр ябадаг унаануудай жолоодогшодые бэлдэлгын һургуули нээгдэжэ магад

Квадроцикл, саһан дээгүүр ябадаг унаанууд гэхэ мэтые жолоодогшодой һургуули Шэнэ Элхиин һалбаринууд хоорондын техникумдэ нээгдэхэ һурагтай. Энээн тухай айлшаар бууһан Арадай Хуралай һунгамалнуудта тус техникумай зарлал Виктор Киреев мэдээсэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр нютагай засаг зургаанай талаһаа иимэ захил ороһон байна.

04 Декабря 2015 г.

Буряад Уласта «Байгалай онтохонууд» интернет-түсэл эрхилэгдэбэ

«Байкальские сказки» - «Байгалай онтохонууд» - «Baikal-tales» гэһэн мэдээсэлэй, соёл-һуралсалай шэнэ интернет-сайт Буряад орондо бии болобо. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай захиргаанай дэмжэлгээр «Восток-Телеинформ» агенство энэ түсэл болбосоруулна. Түсэл зохёожо хүтэлэгшэ мэдээсэлэй «Восток-Телеинформ» агентствын генеральна директор Анжелика Мешковагай хөөрэһөөр, иимэ сайт байгуулха тухай һанаан үнихэнэй, үшөө буряад хэлэн дээрэ хүүгэдэй номуудые гаргажа байха үеһөө буйлуулагдажа байгаа. Айл бүхэндэ энэ сайт нээжэ үльгэр онтохонуудые хамтаараа уншажа байбал бултанай байдал нарижан һайжарха һэн. Олон үндэһэ яһатанай гуламта болохо Байгалай мужын оршондо энэ ябуулга илангаяа тааруу.

18 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта пенси абадаг зоной ажамидаралгын дорхи хэмжээе Москвагайхидаар жэгдэрүүлхэ түсэбтэй

Буряад Уластахи пенсионернүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээе бүхэроссиинхитай адли болгохо һанаан бии. 2016 ондо ажамидаралгын доодо хэмжээн тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ сентябриин 24-дэ харагдаха гээд хүлеэгдэнэ. Юһэн һарын 7-до энэ асуудал Арадай Хуралай Гүрэн түрын байгууламжа, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули сахилгын болон гүрэнэй алба хаалгын асуудалнуудай талаар хорооной суглаан дээрэ урид зүбшэгдэһэн байгаа.

14 Сентября 2015 г.

Буряад Уласта Арадай Хуралай гурбан шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд элирбэ

Хоёр единорос, мүн нэгэ өөрыгөө дэбжүүлэгшэ Буряадай Арадай Хуралай шэнэ депутадууд боложо тодорбо. Һунгалтын онсо үдэртэ, сентябриин 13-да парламентада гурбан тойрогоор нэмэлтэ һунгалта үнгэрөө. Улас түрын Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскиин мэдээсэһээр, һунгалтанууд болбосон ёһоор үнгэрөө гээд тоологдожо, Арадай Хуралда сүлөө үлэһэн гурбан мандат эзэлэгдэбэ.

Лента новостей
28.10.2016

12:01 Город

В центре Улан-Удэ на ночь перекроют улицу

11:33 Территории

В голодающий бурятский поселок Уакит сегодня доставят 3,7 тонн продуктов

11:23 Экономика, бизнес

Количество нарушений на ВСЖД снизилось на 20%

11:06 Происшествия

В Бурятии дознаватель МЧС спас бабушку из пожара

10:58 Общество

Следующая рабочая неделя для жителей Бурятии будет четырехдневная

10:43 Здравоохранение

ТОП-6: Минздрав Бурятии напомнил, что делать при инсульте и как его избежать

10:35 Общество

Пенсионный фонд России рассказал о графике доставки пенсии на ноябрьские праздники

10:35 Общество

Бойцовский клуб в Улан-Удэ: студенты и инженеры в боях без правил

10:25 Экономика, бизнес

Жителям Уакита в Бурятии вместе с продовольствием отправили пенсии

10:20 Территории

«Бурятский метеорит» мог быть болидом из потока Тауриды

10:08 Общество

Дети и пулемет: в школе №9 в Улан-Удэ прошла выставка оружия времен Великой отечественной

10:04 Общество

Буддийский лама-астролог примет жителей Москвы

09:57 Общество

Журналист ИА «Восток-Телеинформ» стал победителем конкурса «PRO Energo-2016»

09:21 Общество

«Вечерний Ургант» пошутил о "бурятском метеорите": здесь что, намазано?

09:06 Общество

Турфирмы Бурятии, Монголии и Китая будут продвигать «Великий Чайный Путь»

08:57 Погода

В Улан-Удэ на выходных ожидается 19 градусов мороза

08:37 Политика и власть

Глава Бурятии предложил Иркутской области установить единые тарифы на электроэнергию

08:21 Эко-Новости

Cнижение уровня Байкала до 456 метров ожидается в феврале 2017 года

08:17 Образование

Жители сотых микрорайонов в Улан-Удэ протестуют против открытия школы в здании супермаркета

07:57 Здравоохранение

В Бурятии медики рассказали о вреде вейпинга

07:43 Город

Улан-удэнка скончалась, поев купленный на улице соленый омуль

07:17 Культура

В Улан-Удэ открылась выставка буддийской живописи

06:57 Монголия

В Бурятии закрывают пункт пропуска «Монды-Ханх»

06:33 Здравоохранение

Врач из Бурятии стал лучшим доктором России

06:25 Общество

Финансирование на озеленение в Улан-Удэ сократили почти в три раза

06:22 Культура

На «Книгуру» голосуют за лучшее детское произведение 2016 года: в списке бурятские писатели

05:57 Город

Перебои с теплом и горячей водой в Улан-Удэ могут продолжаться до декабря

05:55 Общество

Месяц гражданской обороны в Бурятии: как вести себя в толпе, советуют специалисты

05:52 Территории

На берегу Байкала найдены останки древнего попугая

05:45 Происшествия

Украинский автогонщик рассказал жуткие подробности гибели сына экс-президента Украины Януковича на Байкале

«« Октябрь 2016 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
29
30
31
 
 
 
 
 
 

юлия

24.10 10:45

наш дом стоит в списке под снос  до 2024 года,тогда зачем мы платим капремонт?

В Улан-Удэ опубликовали список домов, которые снесут в ближайшие восемь лет

Захид

24.10 07:14

Я полностью согласен Татьяной Владимировной, сайт надо и сделали сайт, но передать невозможно, я например не смог, хотя все показания в энергосбыт и водоканал передаю в электронном виде и без проблем, долгов никогда не было, а в ТГК- 14 не возможно, может всё это преднамеренно?

ТГК-14 предлагает несколько вариантов передачи показаний счетчиков

Ник

23.10 08:17

Такой огромный штраф!!!! теперь эта начальница будет дальше бояться самоуправством заниматься. Поистине наш суд самый гуманный суд в мире!

В Бурятии начальницу городского Энергосбыта признали виновной в самоуправстве

Система Orphus