Новый год

300 киловатт в подарок подарит АО «Читаэнергосбыт» победителям предновогодней акции

Погода

В Улан-Удэ сегодня до 15 мороза, отмечается день чая

Отопительный сезон

В Бурятии прокуратура обязала обеспечить нормативный запас топлива на котельной курорта на Байкале

Будь бдителен

Два факта провода леса без документов выявило на дорогах ГИБДД Бурятии

Новости Азии

Прокуратура потребовала у властей убрать 35 свалок вокруг Кяхты на границе с Монголией

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

В Народном Хурале начали рассматривать претендентов на основные посты в кабинете министров

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай хото городһоо дэбжүүлэгдэгшэ депутадуудай захяануудые дүүргэхэ мүнгэн олдохо гээд Матвей Гершевич найдуулна

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 08:05

Улаан-Үдын һунгуулиин тойрогуудһаа депутатуудтаа даалгаһан захяануудые бэелүүлхэ хэрэгтэ мүнгэн бии гээд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Матвей Гершевич һая мэдүүлһэн байна. Арадай һунгамалнууд республикын толгойлогшо Вячеслав Наговицынтай уулзахадаа олоной байра байдал мүнгөөр хангаха талаар асуудал һайса зүбшэбэ.

Февралиин сесси дээрээ депутатдууд хотын засагай зургаанай мүнгэгүйгөө урдаа барин, тус хэрэгтэ мүнгэ түсэблөөгүй байһан тухай республикын толгойлолгшодо мүргөө бэлэй. Ехэнхи мүнгэниинь Улаан-Үдын 350 жэлэй ойдо бэлдэлгэдэ дамжуулагдана ха.

Мүнөө сагта хотын засаг зургаанда Арадай Хуралай депутатуудай зүгһөө 160 һунгагшадай захяа оронхой. Тэрэшэлэн, һүүлэй үедэ үшөө 220 хандалга үзэмжэдэнь дамжуулагдаһан байна. Хотын мэр Александр Голков нёдондо Арадай Хуралай депутатуудтай уулзаха дээрээ городай байра байдал зохёон эмхидхэхэ талаар үсөөн бэшэ бэрхэшээлнүүдые дурдаа бэлэй.  Гэбэшье онсо шухала хэмжээ ябуулгануудта  мүнгэнэй тодорхойлогдоо һаань яаха аргагүй тэдэниие дүүргэхэбди гээд хэлэһэн байгаа. Яагаа хээгээшье хадань, депутатууд Улаан-Үдын ажаһуугшадай захяануудые дүүргэхэ аргагүй байһанаа мэдүүлнэ һэн.

Хотын ажабайдалда шэглүүлхэ мүнгэн депутатуудай мэдэлэй гэжэ тоолоһоной дэмы. Энэмнай миин лэ юрэ иигэжэ нэрлэгдэдэг аабза. Теэд нүгөө талаһаа абахада, депутадуудай һунгагшадайнгаа захяа дүүргэхэ һэдэлгэнүүд өөрын үндэһэтэй, һанаагаа зобохонь  ойлгосотой, - гээд Арадай Хуралай спикер онсолоо. Тиин апрелиин 8-да бүхы захяанууд бүридхэгдэжэ дүүрөө. Энэ сагта тэдэнэр муниципальна, республикын болоод федеральна зиндаагай засаг зургаануудаар тараагдажа эхилэнхэй. Тэдэ захяа-хандалгануудые зургаан бүхэн оройдоол һарын туршада хаража, шиидхэмжын харюу үгэхэ ёһотой бшуу.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
15.12.2017

09:41 Общество

Бурятия оказалась на втором месте в России по патриотизму

09:14 Общество

Не выше 18 градусов: Жители Заиграево в Бурятии замерзают в своих квартирах

09:10 Происшествия

Жителя Забайкальского края задержали в Бурятии с нелегальным оружием

09:06 Происшествия

В Бурятии мужчина, обидевшись на шутку, зарезал знакомого

08:30 Общество

74 ребенка из Бурятии отправятся на Кремлевскую елку

08:27 Происшествия

В Улан-Удэ осужденного за кражу поймали по отпечаткам за новое преступление

08:20 Спорт

В Бурятию приедет всемирно известный боксер Руслан Проводников

08:14 Происшествия

В Бурятии молодой человек украл у спящих хозяев частного дома телефон и карту

08:00 Политика и власть

В Народном Хурале начали рассматривать претендентов на основные посты в кабинете министров

07:57 Экономика, бизнес

Сбербанк получил сертификат соответствия международному стандарту по кибербезопасности

07:54 Общество

В Улан-Удэ пройдет зимний фестиваль «Выходи гулять!»

07:30 Экономика, бизнес

В Бурятии прокуратура обязала обеспечить нормативный запас топлива на котельной курорта на Байкале

07:27 Культура

В Улан-Удэ Русдрам провел новогоднюю фотосессию в стиле «стимпанк»

07:12 Город

ТГК-14 объяснила причину ремонтных работ в центре Улан-Удэ

07:10 Территории

В Бурятии внесли представление еще одной компании, из-за которой замерзали жители Северобайкальска

07:09 Происшествия

В Бурятии женщина спрятала 10 кусков гашиша для своего сына в буузах

06:59 Общество

В Бурятии выявили пункт приема леса в жилой зоне

06:58 Происшествия

В Бурятии бухгалтер по просьбе начальника не удерживала с ее зарплату деньги за кредит

06:50 Территории

В Бурятии мигранта зарегистрировали в сгоревшем два года назад доме

06:40 Общество

В Бурятии жителя Тарбагатайского района осудили за кражу с дач

06:30 Происшествия

Житель Бурятии из-за ревности обвинил знакомого в краже своего ружья

06:20 Общество

Прокуратура потребовала у властей убрать 35 свалок вокруг Кяхты на границе с Монголией

06:17 Политика и власть

Глава Бурятии поблагодарил журналистов, задавших вопросы Владимиру Путину

06:15 Здравоохранение

Питерский врач проведет сложную операцию на кисти ребенку в Улан-Удэ

06:01 Общество

В Бурятии за продажу суррогата женщину отправили в колонию на год

05:46 Город

В центре Улан-Удэ для аварийных работ перекроют дорогу

05:22 Происшествия

Житель Улан-Удэ, пытавшийся передать наркотики в колонию с помощью арбалета, получил 3,5 года тюрьмы

04:55 Город

Где купить ёлку: В Улан-Удэ стали известны места елочных базаров

04:35 Происшествия

В Бурятии налоговику-взяточнику увеличили тюремный срок

04:31 Происшествия

В Бурятии открылась первая ледовая переправа

«« Декабрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Коробенкова

10.12 16:19

Валерий Вениаминович,Вы были хорошим и доступным для людей министром здравоохранения!Я уверена,что и на новом месте Вы принесёте только пользу!Спасибо Вам за то,что Вы есть!

Экс-министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников: работа министра не сахарная

L

10.12 07:23

Идиоты, только деньги в землю закапывать. По этой речке летом только на воздушной подушке можно плавать. Кто будет в эти суда вкладываться? Да и туристу на таком судне без бирушей не обойтись. так что за бюджетные деньги гравия накопают и продадут да по карманам распихают. Привычно уже:(

На Селенге в Бурятии углубят дно и займутся речным туризмом

Георгий

07.12 05:10

А откуда этот мальчик ? Из Бурятии !  А кто его родители ? А в какой школе он учится ? А остальное трын-трава

В Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев попросил больше не обсуждать выборы президента в школе №25

Система Orphus