Погода

В Улан-Удэ без осадков, днем до 7 мороза, отмечается Всемирный день детей

Сельское хозяйство Бурятии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»: пять лет на агропромышленном рынке Республики Бурятия

Лесные пожары

Власти Бурятии поблагодарили Сибирский региональный центр МЧС России за помощь в период природных пожаров

Будь бдителен

В Бурятии мужчина, пытавшийся зарезать жену, отсидит 8 лет в колонии

Новости Азии

В Бурятии подорожали поездки в Китай, обучение в вузах и разговоры по сотовым

Новости на бурятском языке

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Парламентское обозрение

«Так мы молоко никогда не увидим»: Перспективы развития молочной отрасли обсудили в Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо моногородтохи олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ налогой хүнгэлэлтэ хараалагдаба.

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта vmurmanske.ru

Республикын моногородуудай дэбисхэр дээрэ үйлэдбэриин ажал үүсхөөшэ хубиин олзо эрхилэгшэдтэ, мүн  бусадшье инвесторнуудта эд зөөриин болон олзо оршын налогой 4,5 процентын хүнгэлэлтэ хараалһан хуулиин проект һая баталагдаба. Моно-город гээшэмнай ори ганса үйлэдбэриин эмхи тойрон бодоһон тосхон, хото мүн гээд ойлгосотой.

Буряадай Промышленностиин ба худалдаа наймаанай министр Александр Гребенщиковай апрелиин 24-дэ Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ элидхэһэнэй ёһоор, энэ мэтэ хэмжээ ябуулганууд эд буйлуулгын болоод нарин технологиин үйлэдбэринүүдэй хүгжэлтэ эршэдүүлхэ жэшээтэй. Тэрэ тоодо анхан хүдэлжэ байгааша предприятинуудые  һэргээжэ магад. Тиин республика руу инвестици таталгые, ажалайшье шэнэ һууринуудые бии болгон дэлгэрүүлхые баадхаха аабза. Гадна, хүн зоной байра байдалай бэрхэшээлнүүдые усадхалгын аша туһада, аймаг нютагай экономико тогтонижоруулха хэрэгтэ өөрсэ үрэнүүдээ асархань лабтай.  

Буряад республикын моно-хотонуудые хүгжөөлгын программанууд гүрэн түрын талаһаа али зэргын туһаламжада хүртэжэ магад гэһэн хараатайгаар тус тустаа федеральна зиндаагай министерстэнүүдэй үзэмжэдэ шэглүүлэгдэхэнь гэжэ  2013 оной декабрь һарада дуулгаа бэлэйбди. Энээн мэтэ ажаябуулганууд дахяад эрхилэгдэхэнь. Мүнөөдэрэй байдалаар, республикын моно-хотонуудай тоодо Гусиноозерск, Северобайкальск, Селенгинск, Каменск, Закаменск хотонууд, Сагаан Нуур, Зэдэ, Таловка, Окино-Ключи тосхонгууд оролсоно.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

Лента новостей
20.11.2017

08:27 Происшествия

В Бурятии «Тойота» врезалась в дерево, двое человек ранены

08:16 Культура

Бурятская оперная певица Ольга Жигмитова посетила с гастролями Москву

08:11 Происшествия

Житель Бурятии украл телефон, который сам сдал в ломбард

07:51 Культура

Ольга Жигмитова представила Бурятский оперный театр на телеканале «Культура»

07:46 Город

Опрос: Молодых улан-удэнок привлекает профессия программиста

07:46 Город

Росгвардия Улан-Удэ получила новые автомобили

07:42 Экономика, бизнес

Предприятия «Титана» получили золотые награды Агропродмаркета в Улан-Удэ

07:27 Общество

Улан-удэнка отсудила у банка 245 тысяч рублей

07:10 Экономика, бизнес

ТГК-14 дарит потребителям Улан-Удэ «теплые» бонусы

06:20 Происшествия

В Бурятии мужчина, пытавшийся зарезать жену, отсидит 8 лет в колонии

06:05 Общество

В Улан-Удэ дополнили новыми экспонатами тактильную юрту

05:43 Происшествия

Ангарский маньяк рассказал о 84 убийствах в программе Андрея Малахова

05:37 Город

Пристрой к школе № 63 в Улан-Удэ откроют до конца года

05:31 Общество

В Бурятии сироте, сбежавшему от опекуна, ампутируют ноги

05:05 Погода

В Улан-Удэ без осадков, днем до 7 мороза, отмечается Всемирный день детей

04:55 Город

17 жилых домов в Улан-Удэ остались без холодной воды

04:40 Спорт

Региональные соревнования по плаванию пройдут в Улан-Удэ

04:32 Общество

В Улан-Удэ по именам вспомнили детей, погибших в ДТП

04:19 Общество

В Иркутске пройдет премьера документального фильма «О Байкале начистоту»

03:58 Город

Свыше 20 рекламных баннеров на улицах Улан-Удэ установили незаконно

19.11.2017

06:22 Общество

Улан-удэнец выиграл 46 миллионов рублей в лотерею

06:16 Экономика, бизнес

В Бурятии районные власти попросили не менять прописку «Байкальской гавани»

05:54 Город

Тепло и горячую воду жителям сотых кварталов Улан-Удэ обещают вернуть до 18 часов (ОБНОВЛЕНО)

05:45 Город

В Улан-Удэ черный лесоруб убежал от работника лесхоза

05:29 Погода

В Улан-Удэ днем без существенных осадков, до 5 мороза, сегодня Всемирный день памяти жертв ДТП

05:04 Территории

В Бурятии досрочно сдали участок дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян

04:58 Город

Компания, по вине которой без тепла и воды остались сотые квартала Улан-Удэ, извинилась за неудобства

04:45 Политика и власть

Три человека прошли в очередной тур конкурса на пост министра здравоохранения

04:34 Культура

Бурятия и Забайкальский край запустили образовательный проект "Опера без границ" 

04:10 Город

Cвыше 8 тысяч жителей сотых кварталов Улан-Удэ отключили от тепла и горячей воды

«« Ноябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus