Новый год

В Улан-Удэ утвердили план новогодних мероприятий

Погода

В Бурятии завтра днем местами до -37

Отопительный сезон

Отопительный сезон 2017-2018: Интернет конференция с главой Минстроя Бурятии Николаем Рузавиным

Будь бдителен

В Улан-Удэ возбудили дело на женщину, купившую незаконно добытый омуль

Новости Азии

В Бурятию снова пытались незаконно ввезти мясо из Монголии

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Запрет на добычу байкальского омуля и занятость населения обсудили в Народном Хурале Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Крымай асуудалаар Россиин президентын үүсхэл хүсэлые Буряадай Арадай Хурал дэмжэнэ

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 06:05

Фото: с сайта go-baikal.ru

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Россиин Президент Владимир Путинай, мүн Федерации Соведэй болоод Гүрэнэй Дүүмын депутадуудай Крым республикада хабаадалгатай асуудалаар зориг үүсхэлнүүдые дэмжэжэ байһан тухайгаа мэдүүлбэ. Мүнөөдэр, мартын 21-дэ Хуралай зүблөөн дээрэ һунгамалнууд тусхай тогтоол баталан абаба. Тэрээн доторнь РФ-эй президентын болон правительствын Украинада тохёолдогшо ушар үйлэнүүдтэ харюу болохо жэшээтэй хабатай шанга ябуулгануудые дэмжэлгэ тухай хэлэгэнэ. Мүн тиихэдэ хилын саагуур ажаһуугааша улад зондоо шадал соогоо туһалха арга боломжонууд хараалагдана.

2014 оной мартын 16-да автономито Крым республикада ба Севастополь хотодо үнгэргэгдэһэн бүгэдын референдум дээрэ Крымай арад түмэн федерациин субъектын эрхэтэйгээр Росси уластай хамтарха тухайгаа шиидээ гээд һануулая. Тиин мартын 18-да Крым республикые Россиин бүридэлдэ оруулха тухай хэлсээн баталагдаа һэн.

- Бидэ, Арадай Хуралай депутадууд, республикын бүхы зондо хандажа, хилын саана байгааша аха дүү арадта шадаха зэргээрээ туһалаял гэжэ уряалнабди. Украинада тохёолдоһон шахардуу байдал зүб мүртөө орохо бэзэ. Крым республикын Россиин бүридэлдэ ороһон тухай хуули ёһо түргэн мүрөөр абтаха байха гээд найданабди, - гэжэ Буряадай Арадай Хуралай гүрэн түрэ эмхидхэлгын, нютагай өөрын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай болон гүрэнэй албанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Борис Ботоев тэмдэглээ.

«Буряад республикын Арадай Хурал тухай» 52-дохи статьягаар Буряадай парламент гүрэн түрын бусад зургаануудай, эмхи хамтаралнуудай, тушаалтадайшье ажаябуулга тухай өөрын һанамжа мэдүүлхэ эрхэтэй. Тэрэшэлэн, республика, мүн бүхы улас ороншье дотор ушарһан байра байдал ажаглан тайлбарилха дүүрэн эрхэ депутадуудта үгтэнхэй гээд онсолмоор эндэ байна.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
13.12.2017

07:43 Спорт

Бурятия - на 22 месте по количеству участников спортивного комплекса ГТО

07:43 Общество

В Улан-Удэ возбудили дело на женщину, купившую незаконно добытый омуль

07:31 Происшествия

В Улан-Удэ пожарные спасли 7 человек, в том числе ребенка и неходячего дедушку

07:26 Здравоохранение

В Бурятии до конца года планируют завершить детскую клиническую больницу, строящуюся с 1989 года

07:22 Экономика, бизнес

«Ростелеком» продлил акцию «Скоростной интернет»

07:17 Спорт

В Улан-Удэ прошел открытый чемпионат по армейскому рукопашному бою

07:13 Общество

Сироте из Бурятии исполнят мечту о встрече с космонавтом

06:57 Город

Энергетики обеспокоены стихийной стоянкой под линиями электропередач на «Стрелке» в Улан-Удэ

06:40 Происшествия

В Иркутской области пьяный отец во сне задавил младенца

06:39 Общество

Первый день Сагаалгана 16 февраля в Бурятии объявлен нерабочим днем

06:35 Общество

Житель Бурятии с односельчанами незаконно вырубил лес, чтобы построить изгородь

06:20 Экономика, бизнес

Дневной экспресс из Иркутска до Улан-Удэ стал ежедневным

06:16 Политика и власть

В Бурятии назначили нового министра здравоохранения

05:48 Спорт

Росмолодежь наградила Минспорта Бурятии

05:43 Происшествия

В одном из баров Улан-Удэ у посетителя отобрали почти 150 тысяч рублей

05:37 Культура

В Улан-Удэ появились фото благотворительного бала Морихиро Иваты

05:33 Происшествия

Улан-удэнец, устроивший стрельбу в офисе, признан невменяемым

05:05 Территории

В Курумканском районе Бурятии больницу и предпринимателя обязали соблюдать права инвалидов

04:56 Образование

В Бурятии недоплачивали учителям районных школ

04:39 Происшествия

В Бурятии работники почты платили деньгами населения за свои кредиты

04:29 Происшествия

Из-за пожара в торговых павильонах Улан-Удэ без света остались три жилых дома

04:16 Происшествия

В Улан-Удэ пешеход на нерегулируемом переходе попал под колеса «Ниссана»

04:06 Общество

Новому министру спорта Бурятии предложили создать фитнес-центр для детей с нарушениями в развитии

04:00 Город

В Улан-Удэ сошел с рельсов трамвай

12.12.2017

12:05 Происшествия

Пожар в торговых павильонах в Улан-Удэ произошел из-за короткого замыкания проводки

11:44 Город

Власти Улан-Удэ планируют изменить генплан, чтобы убрать несовершенства города

11:31 Город

В Улан-Удэ пройдет турнир по художественной гимнастике

11:25 Территории

Региональные телепрограммы в цифровом формате стали доступные для всей Бурятии

11:18 Экономика, бизнес

Минтранс: 83 % жителей Бурятии имеют доступ в Интернет

11:05 Происшествия

В Улан-Удэ горели торговые павильоны

«« Декабрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus